Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 5/2011 side 8–10. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.