Det skriver TV 2 mandag morgen.

Dermed får ikke norske pasienter tilbud om å bruke det mange kaller en revolusjonerende medisin, som skal kunne forlenge livet for pasientgruppen.

Avgjørelsen tas i samsvar med en nylig rapport fra Statens legemiddelverk, som konkluderte med at legemiddelet ikke er kost-nytte-effektiv for lungekreftpasientene. Eneste mulighet er ifølge Legemiddelverket at produsenten senker prisen på legemiddelet.

Gruppen det er beregnet pris på, skal være en gruppe med pasienter som har «ikke småcellet plateepitelkarsinom». Pasientene skal i utgangspunktet allerede ha kort levetid igjen, og selv om det nye legemiddelet skal ha dobbelt så god effekt som vanlig cellegift, begrunnes det at gevinst ikke står i forhold til pris.

Det samme legemiddelet skal allikevel ha blitt godkjent for føflekkreftpasienter før jul.

På privatsykehus i Norge har enkelte pasienter betalt opp mot en million kroner for å få denne behandlingen.