Flere apotekansatte har fått permitteringsvarsel, og Apotek 1 har per 1. april permittert to ansatte.

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, skjønner at det var behov for å permittere på apoteket på Oslo Lufthavn når flytrafikken er så godt som borte, men viser til at apotek ikke er blant de virksomhetene i Norge som har fått driftsforbund under koronakrisen. 

— Det har tvert imot vært en periode med veldig stor aktivitet på apotek, som nå resulterer i forbigående mindre aktivitet enkelte steder, og jeg synes det er skuffende at de tyr til permitteringer så raskt, sier hun.

Les også: Fagforeningene krever utvidet forsikring under koronakrisen

Alle må være med på dugnaden

Larsen skryter av legemiddelindustrien som ser det an og hvor flere bedrifter gir sine ansatte permisjon med lønn for å gjøre en innsats i det offentlige helsevesenet.  
— Det er en fin måte å ta vare på sine ansatte og bidra i dugnaden på, sier Larsen. Hun slår fast at dette er en situasjon hvor også apotekeierne bør stille opp for sine ansatte, som har vært fleksible og bidratt til at det har gått rundt i periodene med stor aktivitet.

To dagers varsel holder ikke

Larsen er spesielt bekymret over at apotek som ikke bruker hovedregelen om 14 dagers permitteringsvarsel, men later til å tro at de kan benytte unntaksbestemmelsen med to dagers varslingsfrist.

— Det må være helt spesielle tilfeller hvis apoteket skal påberope seg unntaksbestemmelsen, og arbeidsgiver må begrunne dette godt, sier hun. 

Hun minner om at begrunnelsen for permittering skal stå skriftlig i et referat fra møte mellom tillitsvalgte og apoteker. Det er viktig at plasstillitsvalgte som får beskjed om at permittering ved apoteket planlegges gir beskjed til hovedtillitsvalgte om dette. Hun oppfordrer alle medlemmer til å sørge for at det er plasstillitsvalgt på arbeidsplassen.

Apotek 1 permitterer

Blant kjedene er det foreløpig bare Apotek 1 som har permittert ansatte, og HR-direktør, Gunn Jorunn Grasbakken, bekrefter at flere permitteringer kan være aktuelt i apotek og avdelinger der arbeidsoppgaver er blitt borte som følge av koronasituasjonen.

— Hvor mange er det eventuelt snakk om, hvilke posisjoner/stillinger og hvor?

— Vi er i en svært uforutsigbar situasjon der endringer skjer fra dag til dag. Det foreligger ikke et definert antall, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Per i dag (1.april) er to stk. Permittert.

— Hvorfor ønsker dere å permittere?

— Det er ikke ønskelig å permittere, men vi ser oss nødt til å iverksette dette der arbeidsoppgaver er blitt borte over natten som følge av koronasituasjonen. Vi ønsker å gjøre grep som bidrar til at vi sikrer arbeidsplasser også etter koronakrisen.

— Vi har registrert en artikkel om en mann som ble permittert fra kokkejobb og leid inn på lageret til Apotek 1 nesten umiddelbart. Hvordan rimer det med at dere samtidig vurderer permittering?
— Hvilke andre løsninger prøver dere få til før dere går til permittering?

— Vi tilbyr annet passende arbeid så langt det er mulig for å unngå permitteringer. Dette kan være arbeid på nærliggende apotek eller i andre avdelinger i kjeden.

— At bedrifter som er pålagt å stenge benytter seg av varslingsfrist på to dager er en ting, men apotekene har stort sett aktivitet.  Hvis dere permitterer noen, gjør dere det etter reglene med 14 dagers varsel?

— Hovedregelen for permitteringer er at varsel skal gis med 14 dager frist, todagersfristen gjelder i uforutsette situasjoner. Uforutsette situasjoner gjelder ikke bare bedrifter som er pålagt å stenge. Vi forholder oss til reglene og vil vurdere to dagers varslingsfrist der det er grunnlag for det.

Ingen permittering i Vitus og Boots foreløpig

Kommunikasjonsrådgiver Vitusapotek/NMD, Tonje Kinn, opplyser i en e-post at de ikke har permittert noen ansatte foreløpig, men at de daglig følger kundeutviklingen og vurderer situasjonen løpende. 

— Samfunnet er en spesiell situasjon og vi håper at en ny hverdag vil stabiliserer seg bedre etter påske. Ser vi i bakspeilet, så ser vi klart at det har vært vanskelig å spå hva neste dag vil bringe i disse tider. Vi tar derfor små skritt og få dager av gangen. 

Hvilke andre løsninger prøver dere å få til før dere går til permittering?

Vi jobber daglig med å bemanne våre apotek så hensiktsmessig som mulig og i forhold til vår tilgang på kunder. Vi har den siste tiden hatt mange i karantene, så der det har vært mulig, har vi delt ressurser mellom apotek for å dekke opp behov og justere ift. kundetrykk. Vi har også benyttet ressurser fra Oslo-apotek i vårt nettapotek, som har mer aktivitet enn vanlig.

Kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune opplyser i en e-post at de ikke har konkrete planer om permitteringer som følge av covid-19 på nåværende tidspunkt.