Koronapandemien satte fart i revidering av den 20 år gamle hjemmekontorforskriften.

Flere arbeidstakerorganisasjoner reagerer på at den nye forskriften ikke er tydeligere på hvem som har ansvar for utgifter til arbeidsutstyr på hjemmekontor.

— Hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt for de ansatte, de må få dekket det som er nødvendig for å få jobben gjort. Men i dag er arbeidstakerne prisgitt arbeidsgivernes goodwill for å få dekket utgifter, sånn vil det fortsette å være fordi regjeringen har valgt å ikke legge dette inn i den nye forskriften, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne på foreningens nettside.

Les også: Jenny skiftet jobb to ganger under pandemien

Positiv utvikling

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har også flere medlemmer som har sittet på hjemmekontor under pandemien, spesielt blant de statsansatte, og noe hjemmekontor vil bli hverdagen for mange av dem også fremover.

Christine Ødegaard StenJuridisk rådgiver Christine Ødegaard Sten (bildet) mener det er bra at forskriften oppdateres. 

— For våre medlemmer og alle arbeidstakere betyr det at en del av reglene blir tydeligere. Blant annet er det nå skrevet inn i forskriften at arbeidsgiver også har et ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret. Det blir også noe tydeligere når man skal ha en avtale om hjemmekontor og arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette er en positiv utvikling, sier hun. 

Reglene er uklare

Ødegaard Sten er heller ikke helt fornøyd med forskriften. Hun mener det er behov for en tydeligere avklaring av om man kan kreve at arbeidsgiver dekker utgifter til hjemmekontoret og om man er dekket eller ikke av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontoret. 

 — Det er derfor fortsatt behov for at de tillitsvalgte og den enkelte ansatte har en god dialog med arbeidsgiver rundt hjemmekontor, sier hun.

Hun forklarer at det er viktig å klargjøre hvilken forsikringsdekning som gjelder for de ansatte og at de ansatte får dekket kostnadene knyttet til hjemmekontor. Forskriften sier at arbeidsgiver skal så langt det praktisk er mulig, sikre at arbeidsforholdene er fullt ut forsvarlige på hjemmekontoret og sikre at arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger. 

— Slik jeg ser det, inkluderer det å dekke det utstyret den ansatte trenger for ha en god arbeidsplass hjemme. Men så lenge dette ikke er avklart vil vi nok oppleve at det er svært varierende hva den enkelte arbeidsgiver tilbyr sine ansatte, advarer hun.

Ny forskrift

Dette er endringene i den nye forskriften:

  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at arbeidsgiver overholder forskriftens krav. Arbeidstilsynet kan uansett ikke føre tilsyn i arbeidstaker hjem uten etter avtale med den ansatte.
  • At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.