Tre studiesteder, Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet og NTNU har fjernet kravet om feilfri prøve på medikamentregning for sykepleierstudenter.

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) mener dette er uforsvarlig.

— Sykepleierens håndtering av legemidler kan bety liv eller død for pasienten som mottar legemiddelet. Da må det stilles strenge krav! skriver leder i Farmaceutene, Urd Andestad i et debattinnlegg i Khrono. 

Hun har også skrevet et innlegg i Adresseavisen Midtnorsk debatt hvor hun kritiserer NTNU for å fjerne kravet om feilfri medikamentregning.

Les også: Teknologi + farmasøyt = bedre pasientbehandling?: — Norge har sovet i timen de siste  20 årene

Fjernet kravet om feilfri prøve

I den gamle rammeplanen for sykepleierutdanningen var det et krav at sykepleierstudenter skulle gjennomføre en medikamentregningsprøve uten feil. Strykprosenten har vært høy, og eksamenen har vært fryktet blant studentene.

Den nye forskriften som gjelder fra og med studieåret 2020–2021, åpner for større frihet til hvordan utdanningsinstitusjonene tester studentenes legemiddelregning. Nå er kravet at studenten skal kunne «planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk».

Over 20 dør årlig etter feilmedisinering

Andestad påpeker at det i norske sykehus i 2016 og 2017 ble meldt om nesten to tilfeller av feilmedisinering om dagen. 27 personer døde, og 177 personer fikk alvorlige og/eller varige skader. 

— På tross av dette melder sykepleien.no at NTNU og to andre studiesteder for sykepleiere fjerner kravet om feilfri prøve på medikamentregning, skriver hun i debattinnlegget i Adressavisa Midtnorsk debatt. 

Hun anerkjenner at kravet om feilfri prøve kan virke strengt, men det er det også gode grunner til. 

— Hvis en sykepleierstudent i sin beste alder på dagtid ikke kan beregne en legemiddeldose, kan da vedkommende beregne dette på slutten av en slitsom vakt, etter våkenetter med småbarn, eller i en stresset situasjon? 

Sykepleiere må kunne regne rett dose

Farmaceutene synes det er positivt at studiestedene vil utvikle opplæringen og tar i bruk innovative løsninger for å lære studentene beregning av doser og legemiddelutdeling. 

— Men forutsetningene for å fjerne kravet om feilfri medikamentregning er ikke til stede. Så lenge sykepleieren deler ut legemidler, må sykepleieren kunne kvalitetssikre at det som deles ut er riktig, og kunne kontrollere at dosen er rett.