Et problem som oppstår når det er lav bemanning på et apotek, er at de ansatte ikke får tatt pause.
  — Spise får du alltid gjort, men du får ikke tatt pause. For å sikre faglig ­forsvarlighet så må du ha mulighet til å ta pause for å få klarnet hodet, sier leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen.

Les også: – Faglig defensivt av Apotekforeningen

Mange opplever å ikke få pause

På «kretsturneen» rundt i Norge i januar-­februar har hun fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som jobber lange dager som alenefarmasøyt og som sliter med å få tatt nødvendig pause.
  — Det kan være faglig uforsvarlig, det er brudd på arbeidsmiljøloven, og i tariff­avtalen står det at de skal ha pause til egen disposisjon, slår hun fast.

Larsen erkjenner at nedgang i antall ansatte ikke er spesielt for apotek, men for farmasøyter og annet helsepersonell som leverer ut reseptpliktige medisiner,
kan konsekvensene av manglende ­konsentrasjon være store.

Foreslår pausestenging i små apotek

Når det opprettes mange nye små ­apotek med få ansatte, mener hun apotekene må se på nye løsninger for å sikre at de ansatte får pause.
  — Da kan det å ta en pausestenging sikre at alle får tatt en skikkelig pause.

Farmaceutenes leder har sendt et brev til Legemiddel­verket hvor hun ber dem vurdere om det er mulig for et apotek å holde pausestengt i deler av åpningstiden.

Åpner for pausestenging

I svarbrevet konkluderer Legemiddel­verket med at pausestenging ikke strider mot apotekloven:
«Dagens regelverk har ikke tatt høyde for pausestenging og er ikke til hinder for at apotek kan ha faste åpningstider der det stenges deler av dagen dersom dette er godt kommunisert til lokal helse­tjeneste og publikum. Hvis slike «pauser» ikke ­inngår i den faste åpningstiden, men apoteker ­vurderer fra dag til dag om det er forsvarlig å holde åpent, blir åpningstiden ­uforut­sigbar for helsetjeneste og kunder. Det vil kunne bli vurdert som uforsvarlig drift», skriver legemiddelinspektør Siv ­Elisabeth Haugen.

Legemiddelinspektøren legger samtidig til:
«Dersom apoteker vurderer ramme­betingelsene fra apotekets eier slik at de må stenge apoteket av forsvarlighets­grunner, skal dette bringes inn for departementet (Legemiddelverket), jf. apotekloven § 3–6.»

Larsen konstaterer at pausestenging er en mulighet. Hun opplyser at Farma­ceutene ikke kommer til å følge opp saken videre i første omgang, men mener det er noe de som drifter apotekene bør ­vurdere – spesielt i lengre perioder med lav ­bemanning.

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 9)