Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, mener de har fått nyttig informasjon fra rapporten Kommunefarmasi i Norge.  

— Å få i stand denne rapporten sammen med UiO har vært viktig for oss. Trenden innen offentlig helsevesen er at stadig mer flyttes fra spesialisthelsetjenesten ut i ­primærhelsetjenesten. Omsorgs­tjenestene i kommunene har også over de siste ­tiårene fått ansvar for stadig flere bruker­grupper. Helseinstitusjoner ­bygges ned, og det satses mer på kommunale ­bofellesskap og at man skal kunne bo lengst mulig hjemme. Resultatet er at ­kommune­helsetjenesten trenger bredere kompetanse innen ­legemiddelhåndtering og legemiddelbruk, men også når det for eksempel gjelder legemiddelkomitéarbeid, -anbud og -­beredskap, sier hun.

Larsen mener det fører til at det er stort behov for kommunefarmasøyter – både farmasøyter som kan jobbe klinisk i ­kommunale team sammen med andre helseprofesjoner og farmasøyter som kan jobbe sammen med kommunenes ­helse­ledelse på systemnivå.

— Norges Farmaceutiske Forening ser økende behov for dette i kommunene og jobber aktivt med å synliggjøre hva ­farmasøyter kan bidra med i kommune­helsetjenesten – for å bedre pasientsikkerheten, påpeker hun.
Ikke minst synes hun det var interessant, og ganske overraskende, at kommune­farmasøytene ofte kom inn i kliniske ­prosjektstillinger, for så å relativt raskt gå over i faste stillinger på systemnivå.

— Dette er et viktig funn som skal ­brukes i vårt arbeid overfor kommunene fremover, sier hun og legger til at foreningens ­nettverksgruppe med kommune­farmasøyter er et viktig forum for utviklingen av kommune­farmasøytens rolle.

(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 20.)