Lønnsoppgjøret ble utsatt da koronakrisen slo inn over Norge i vår og skal gjennomføres i løpet av høsten.

Les også: Arbeidsavtale og lønn

Krevende lønnsoppgjør

Forhandlingssjef i Norges Farma­ceutiske Forening (Farmaceutene), Jon Ole Bjørklund Whist, tror det blir et krevende lønns­oppgjør. Alle er påvirket av situasjonen, men på forskjellige måter og i varierende grad, både mellom og innad i bransjer. Noen har tidenes omsetning, mens andre er i knestående, og dette vil måtte gjenspeile seg i lønnsoppgjøret.

Noen av Farmaceutenes medlemmer har vært utsatt for permitteringer, men gjennomgående er farmasøytvirksomheter ikke særlig hardt rammet. Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er blant annet at apotekkjedene har gode inntekter.

— At det går godt, og at farmasøytene leverer overskudd til sine arbeidsgivere, bør reflekteres i resultatet på oppgjøret. Jeg mener våre medlemmer jevnt over skal ha en reallønnsvekst i årets oppgjør, slår Whist fast uten at han vil spå noe om størrelsen.

— Det er de lokale partene som må finne den rette balansen mellom deling av overskudd, og det å sikre grunnlag for fortsatt trygge arbeidsplasser.

Urealistiske budsjetter rettferdiggjør ikke lav lønn

I de store forhandlingsområdene for Farmaceutene, Virke og Spekter, følger det av forhandlings­bestemmelsene at økonomien og fremtidsutsiktene i den enkelte virksomhet skal tillegges stor vekt.

— Hvis arbeidsgiver tjener godt med penger, skal det også komme de ansatte til gode i form av lønnsøkning, sier Whist som ­understreker at det faktiske ­resultat må være utgangspunktet, ikke hvorvidt virksomheten har oppnådd et ­vilkårlig budsjettmål.

— Deler av medlemsmassen vår jobber i konserner som er eid fra utlandet, der det er budsjettert med resultatkrav fra eierne i flere­hundremillionersklassen. At ­virksomheten ikke når ­budsjett, betyr ikke at den ikke tjener penger!

Skal være ferdig innen desember

Frontfagsforhandlingene mellom LO og NHO startet på ny tidlig i august, og de andre oppgjørene følger fortløpende.

Frontfagsmodellen som ligger til grunn for lønnsoppgjørene i Norge innebærer at lønnsoppgjøret for eksport­industrien mellom Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) skal sette en norm for de øvrige oppgjørene. Denne normen er imidlertid ikke en fasit for det enkelte år. Resultatet fra NHO/LO skal verken være gulv eller tak for de andre sektorenes oppgjør, men en norm over tid, der det kan ­avvikes i begge retninger i det enkelte oppgjør.

Forhandlingssammenslutning SAN, hvor Farmaceutene er med, skal møte sin motpart, Spekter, 25. august for å avtale fremdrift.

— Videre har vi har en tentativ avtale om sentrale forhandlinger med Virke 8. september. I staten, KS og Oslo kommune er tariffavtalene forlenget til ut 15. september, og der vil de sentrale forhandlingene i hovedsak foregå i dagene inn mot fristen, forklarer Whist.

I de fleste forhandlingsområdene skal det også forhandles lokalt, enten om hele økonomien, eller om fordelingen av lønnsmidlene. Det forventes å pågå frem mot midten av oktober.

Målsettingen i alle områder er at både tekst og økonomi skal bli ferdig, og lønnsoppgjørene effektuert, før desember.

Alt kan ikke gjøres via video

Koronakrisen førte til utsettelse og vil påvirke noe av måten forhandlingene gjennomføres på. Whist forklarer at partene i de fleste sektorer vil stille med mindre delegasjoner i de fysiske møtene. Det er også mye venting under forhandlinger, og det kan være greit at flere venter hjemme og kobles inn ved behov. Samtidig er forhandlinger avhengig av gode diskusjoner.

— Vi må ikke lure oss selv til å tro at forhandlinger via video er like bra som fysiske møter, det er også mange nyanser som går tapt i en videokonferanse, påpeker Whist.

Husk lønnssamtale

Whist håper medlemmene skjøn­-
ner hvor viktig jobb de tillitsvalgte gjør i forbindelse med lønnsforhandlingene.

— De tillitsvalgte som skal ­forhandle gjør en kjempejobb for farmasøytfellesskapet. Gi dem den anerkjennelsen de fortjener og hjelp til om du blir spurt om det, sier han og minner om at årets oppgjør er et hovedoppgjør: Det skal forhandles både om tekst og økonomi, og det er viktig at ­medlemmene gir innspill til de tillitsvalgte når det etterspørres.

Han oppfordrer også medlemmene til å be om lønnssamtale i forkant av oppgjøret og skrive referat.

— Lønnssamtaler som gjennomføres FØR et oppgjør er super ammunisjon for de tillitsvalgte. Det bidrar til å bake kaken større. Lønnssamtaler som gjennomføres i etterkant av et lønnsoppgjør er i praksis kun krangling om hvordan man skal fordele smulene.

Frontfagsforhandlingene rakk bare så vidt å starte før det ble brudd mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Meklingen kom i havn over nesten ett døgn på overtid, og partene ble enig om 1,7 prosent lønnsvekst.

(Publisert i NFT nr. 4/2020 side 46.)