Farmasøyt Jenny P. Tran hadde vært medlem i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) siden hun var student da hun startet i GE Healthcare i 2021.

— Da jeg kom hit, så tenkte jeg at det kanskje var lurt å være medlem av Tekna fordi de har tillitsvalgt, og her er det tariffavtale på plass, sier hun som helt fersk på arbeidsplassen ikke følte seg klar for å ta på seg jobben det er å være tillitsvalgt.

— Men så kjente jeg at jeg savnet å være medlem av Farmaceutene, smiler hun.

LES OGSÅ: Jenny skiftet jobb to ganger under pandemien

Farmasøyter hører hjemme hos Farmaceutene

Tran føler seg mer hjemme i Farmaceutene samtidig som hun har flere relevante fordeler

Bedriftsgrupper

I de siste årene har Farmaceutene fått mange medlemmer i bedrifter innen legemiddelindustrien. Flere industribedrifter har også fått tariffavtale og bedriftsgruppe, men det er foreløpig bare en håndfull:

Bayer AS avd. Engroshandel

Fresenius Kabi Norge AS avd. Produksjon

GE Healthcare AS avd. Oslo

Novartis Norge AS avd. Nydalen

Palla Pharma

der enn hos Tekna.

— Det er mer spennende å få hjem NFT istedenfor Teknisk Ukeblad som ikke er så relevant, vi har profesjonsansvarsforsikringen, det finnes møter som er mer relevant som jeg kan være med på og så kjenner juristene som jobber i Farmaceutene til farmasøyter best. Jeg vil også nevne at lønnsstatistikken er en fordel, da denne er relevant for farmasøyter. Det er vanskelig å sammenlikne seg selv med Tekna sin som er relevant for kjemikere, ingeniører og så videre. Det er mange fordeler som er mer relevant for meg, konstaterer hun.

— I tillegg ønsker jeg å støtte arbeidet Farmaceutene gjør for farmasøyter ved å synliggjøre oss mer politisk.

Litt varmere i trøya og bedre kjent med arbeidsplassen og kolleger følte hun seg klar to år etter hun startet hos GE. Hun meldte seg inn i Farmaceutene igjen, og i desember 2023 opprettet hun bedriftsgruppe for Farmaceutene og fikk på plass tariffavtale.

LES OGSÅ: Farmaceutene vokser i industrien

Hvordan opprette bedriftsgruppe?

Dersom det er to eller flere farmasøyter ansatt i virksomheten, og to eller flere er medlem av Farmaceutene, bør det etableres en bedriftsgruppe. Les en grundig artikkel om hvordan opprette gruppe på farmaceutene.no.

Nesten 40 farmasøyter hos GE Healthcare i Oslo

Bedriftsgruppen til Farmaceutene i GE Healthcare har så langt syv medlemmer, og NFT møter Tran, Aud B. Skare og Fenella Maria Dinglasa på et møterom i bedriftens lokaler på Storo.

 
Jeg savnet å være medlem av Farmaceutene.

Jenny P. Tran

Skare har jobbet på GE siden 1987, har vært trofast medlem i Farmaceutene hele tiden og er glad for at det endelig ble gruppe og håper de snart får flere farmasøyter inn i gruppen. Og med nesten 40 farmasøyter ansatt, har den ferske gruppen et stort potensial for å få flere medlemmer.

— Det som er så bra, er at de fleste er fagorganisert fra før. Det er ikke sånn at det er ingen som er fagorganisert, sier Tran som håper flere melder overgang, men som ikke har tenkt å gå i kamp med de fire andre organisasjonene om medlemmene. Hun synes Farmaceutene har blitt godt mottatt av de andre og tror de kommer til å ha et godt samarbeid.   

— Jeg tenker at det er fint at vi har opprettet en tariffavtale her, så har de som er medlem av de andre valget, men det er ikke sånn at jeg skal tvinge noen over hvis man er fornøyd der man er, påpeker hun.

— De må kjenne på den faglige lojaliteten.

Håper å få med seg nyansatte farmasøyter

Tran tror det viktigste blir å få med seg nyansatte farmasøyter, som allerede er medlem, og hun tror at med tariffavtale og tillitsvalgte på plass blir det betydelig enklere.

— Det er litt mer betryggende at man har en tillitsvalgt til stede som representerer fagforeningen, sier hun.

Like før alt var på plass fikk Farmaceutene en e-post fra en nyansatt farmasøyt på GE som ville bytte til Tekna fordi Farmaceutene ikke hadde tariffavtale der.

— Det var rett før vi opprettet avtalen, så nå er hun blitt hos oss, smiler Tran.

Med tariffavtale er det flere regler bedriften må forholde seg til. De tillitsvalgte skal være involvert i forkant av lønnsforhandlingene, og de skal være informert om planlagte organisasjonsendringer.

— Og vi har vært gjennom mange organisasjonsendringer, skyter Aud B. Skare inn.

— Da er det fint at Farmaceutene er med og har en stemme i det, mener Tran som legger til at det også gir trygghet hvis enkeltmedlemmer får konflikt med arbeidsgiveren. Det er lettere å ta kontakt med en tillitsvalgt som er til stede på arbeidsplassen og som de kanskje kjenner, fremfor å måtte sende en e-post til foreningen.

(Publisert i NFT nr. 3/2024 side 47-48)