Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) og Apotekforeningen uttrykker forståelse for pålegget om å prioritere risikogruppene med årets influensavaksine, men er kritisk til at risikogruppene ikke kan få influensavaksinen på apotek til samme subsidierte pris som hos fastlegene.

— Hele poenget med å gi farmasøytene rekvireringsrett var å gjøre det enklere å få tatt vaksinen. Nå snus dette på hodet, og 1,6 millioner utsatte pasienter henvises til å oppsøke fastlegekontorene. Det blir veldig mange fastlegebesøk per dag i en allerede presset helsetjeneste, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, i en uttalelse på foreningens nettside.

— Jeg støtter Apotekforeningen fullt ut i kritikken de har til at risikogruppene ikke kan få vaksinen til den samme sterkt subsidierte prisen i apotek som hos fastlegene. Dette kompliserer ting for risikogruppene, sier leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, som legger til at hun ikke tviler på at apotekfarmasøyter vil forholde seg lojalt til forskriften.

Les også: Apotekene får ikke selge vaksine utenfor målgruppene

Lite håp om billigere vaksine i apotek

Helsedirektoratet som har gitt pålegget viser videre til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder pris på vaksinen i apotek. 

— Når apotekene får pålegg og vaksinen subsidieres hos legene, hvorfor er ikke samtidig vaksinen subsidiert i apotek?

— Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv, svarer kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Flere pårørende bør tas inn i målgruppen

Larsen, som tidligere har snakket varmt om at flere pårørende bør ta influensavaksine, er kritisk til at det per nå kun er husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter som er i målgruppen. 

— Her burde andre hustandskontakter og andre pasientnære pårørende inkluderes.

Helsedirektoratet jobber med veileder

I forbindelse med pålegget er det flere som har undret seg over reglene rundt det. Blant annet har flere spurt hva apotekansatte skal gjøre hvis noen som ikke er i risikogruppen kommer fra legen med resept på vaksine.

Helsedirektoratet opplyser at de er i ferd med å utarbeide en veileder som etter planen skal være klar innen onsdag.