Første kvinnelige FIP-leder

Kongressens første to dager var satt av til Council Meeting. Lørdag 31. august ble ­Carmen Peña-Lopez valgt som ­første ­kvinnnelige president i FIPs 102-årige ­historie. Hun stilte til valg mot Thony Bjørk fra Sverige og John Bell fra Australia. ­Carmen Peña-Lopez har en doktorgrad i ­farmasi og eier og driver eget apotek i Madrid, i tillegg til å lede Spanias mer enn 65 000 farmasøyter.
«Ved å fremme en profesjon som er kompetent, bærekraftig, ansvarlig og respektert kan vi bidra til effektivisering av helsesystemene ved å redusere morbiditet, mortalitet og kostnader», uttalte Peña-Lopez i innlegget før valget.

Første globale statusrapport for videre- og etterutdanning publisert

Rapporten «Continuing professional development / continuing education in ­pharmacy: global report» ble publisert 4. september. FIP Education Initiative står bak rapporten som har samlet data fra 66 land, deriblant Norge.
Rapporten avdekket, ikke overraskende, betydelig variasjon med tanke på betingelser og retningslinjer for videre- og etterutdanning. Også akkreditering av videre- og etterutdanning for farmasøyter i de ulike landene skulle vise seg å variere.
Hensikten med rapporten var å gi en baseline på ­status, aktiviteter og trender innen ­profesjonell kompetanseutvikling (professional development) innen farmasien. ­Rapporten skal fremme ­dialog og om mulig fungere som argument for implementering av ulike kompetanse­hevende initiativ.

Statusrapport fra Norge

Også norske farmasøyter var representert på kongressen. Både Apotekforeningen og Apokus, i tillegg til representanter fra Vitus/NMD deltok. ­Farmaceutenes leder, Tove Ytterbø, og undertegnede bidro til programmet ved å ­redegjøre for erfaringer ved innføring av FEVU-systemet i Norge. Det var med ­ydmykhet, men også entusiasme vi fortalte om de første trinnene på vei mot et CPD ­(Continuous Professional Development)-system i Norge, vel vitende om at det er mange land som har ­kommet langt og mye ­lenger enn oss i dette ­arbeidet. Den største ­nytteverdien knyttet til ­foredraget var likevel innspill og ­kommentarer fra andre medlems­organisasjoner i etterkant av innlegget.

Dot-what?

Ifølge WHO er mer enn 50 prosent av ­legemidler kjøpt over nett forfalskede. ­Hvordan skal pasientene kunne vurdere om de kan stole på nettapotek og sider med ­helseinformasjon de finner på internett? I løpet av 2015 vil domenet «.pharmacy» ­lanseres. Tanken er å gjøre det mulig for pasienten å selv vurdere hvorvidt en nettside med informasjon om tjenester knyttet til helse og legemidler er autentisk og sikker. Med det nye «.pharmacy» blir det vanskeligere å ­forfalske en nettside, idet kvalitetssikringen ligger i selve nettadressen. Første lansering vil etter planen skje i USA, ettersom dette foreløpig er eneste land der standarden er vedtatt på et nasjonalt nivå. Spørsmål til «.pharmacy» kan rettes til: exec-office@nabp.net

Take home message

Etter en drøy uke på kongress satte vi kursen tilbake mot Norge, fulle av inntrykk og ideer å dele med ­farmasøyt­kolleger. FIP-kongressen er et fint sted å dele best practice og knytte nye ­kontakter. Neste kongress arrangeres i ­Düsseldorf i Tyskland 28. september til 3. oktober 2015.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 12.)