Gjør kloke valg

Gjør kloke valg-kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig. Det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre.

Tannleger og leger fra ulike spesialiteter har laget anbefalinger om noen tilstander og plager som ikke alltid trenger undersøkelse eller behandling. Også andre helsepersonellgrupper har startet arbeidet med å lage slike anbefalinger.

Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling. Sammen kan pasienter og leger gjøre kloke valg.

Gjør kloke valg er en internasjonal kampanje, The Choosing Wisely initiative, som ble startet i USA i 2012 og var i 2018 satt i gang i over 20 land. Norge er første nordiske land som kaster seg på. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget én million kroner til den publikumsrettede delen av kampanjen.

Per juli 2019 hadde Legeforeningen fått med seg Norsk Pasientforening, Den norske tannlegeforening, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Optikerforbund, Jordmorforbundet NSF samt Norges Farmaceutiske Forening.

Kilde: Legeforeningen.no

Gjør kloke valg er en kampanje initiert av Legeforeningen. Målet er å få helsepersonell og pasienter til å snakke om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. Budskapet er at for mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig; det kan i verste fall være skadelig.

— Det handler om å beskytte pasienten mot unødvendige og skadelige behandlinger. Det handler ikke om å spare penger, understreker leder Stefan Hjörleifsson som ikke vil kalle det en kampanje. Gjør kloke valg skal vare lenge.

Legeforeningen har fått med en rekke andre helseprofesjoner, fra jordmødrene til kiropraktorene.

Hjörleifsson legger vekt på hvor viktig det er at det er en tverrfaglig innsats.

— Når vi går sammen om et troverdig faglig budskap, tror jeg gjennomslagskraften blir større, sier han og er fornøyd med at de har klart å samle så mange helseprofesjoner.

— Hvor ofte er det vi i disse store profesjonene møter hverandre til felles sak? Det er litt historisk sus over det, smiler han.

Naturlig for farmasøyter

Hjörleifsson er glad for å kunne ønske det ferskeste tilskuddet til Gjør kloke valg-­familien, Norges Farmaceutiske Forening, velkommen.

Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, synes det er på sin plass at Farmaceutene blir med i Gjør kloke valg.

— Jeg tenker det er viktig å vise at vi også er en helseprofesjon som tar ansvar. Vi er førstelinjetjenesten. Det er ofte til oss folk kommer først og spør om råd og veiledning, sier hun.

Samtidig passer konseptet Gjør kloke valg godt sammen med farmasøytenes mål om riktig legemiddelbruk.

— Riktig legemiddelbruk er mer enn bare å bruke legemidler riktig. Det innebærer også spørsmålet om det er behov for det eller ikke. Hvis du skal ha riktig legemiddelbruk, så kreves det at kloke valg tas, og for farmasøyter så ligger det naturlig i måten vi driver med rådgiving, sier hun og legger til at farmasøyter i noen tilfeller sender folk hjem uten annet enn gode råd.

— Og det går på det med å ikke gjøre for mye. Som fagfolk så selger vi ikke for enhver pris.

Kloke valg passer også godt sammen med Hva er viktig for deg?-dagen som handler om å involvere, og se hele, pasienten.

— Fordi pasienter har ulike behov, så er det viktig at vi ser på begge deler og gjør kloke valg for hver enkelt pasient, fastslår hun.
Larsen er også enig med Hjörleifsson om hvor bra det er at så mange av helseprofesjonene kan jobbe sammen om det.

— Vi ønsker å ha en større tverrfaglighet i helsevesenet, og dette er en fin mulighet for helsepersonell til å spille på lag.

Kan bli flinkere til å berolige

Foreningen signerte i juni avtalen om Gjør kloke valg, og skal diskutere mulige tiltak i styret. Tannlegeforeningen har for ­eksempel seks konkrete råd til tannleger i klinisk ­praksis: blant annet «Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte smerter» og «Fyllinger skal ikke skiftes bare fordi de har vært i funksjon i mange år».

— Kanskje kan vi farmasøyter også ­enes om noen konkrete råd?

Larsen ser at det er områder farmasøyter kan bli bedre og som kan være et satsingsområde når det gjelder Gjør kloke valg for farmasøyter.

— Når vi står og rådgir ute i selvvalget, så vurderer farmasøyten hvorvidt vedkommende kan behandles eller om det er såpass alvorlig at kunden bør oppsøke annet helsepersonell. Det er en vurdering vi gjør flere ganger hver dag. Det er mulig at vi i for stor grad sender folk til legen. Kanskje vi farmasøyter på flere områder burde være flinkere til å si at: Det her bør du vente med noen dager og se om det går over før du kontakter lege, sier hun.

— På den annen side burde vi kanskje i større grad sende pasienter med munn­tørrhet til tannlegen fordi de trenger hyppigere oppfølging. Her gjelder det å gjøre kloke valg, legger hun til.

(Publisert i NFT nr. 6/2019 side 7-8.)