Salget av smertestillende legemidler har økt jevnt siden det ble åpnet for salg utenfor apotek gjennom LUA-ordningen (Legemidler utenfor apotek). Spesielt stor har økningen vært blant ungdom. UngData-undersøkelsen viser at mange norske ungdommer bruker smertestillende legemidler ukentlig. Sju prosent av ungdomsskole- og videregåendeskoleelever bruker smertestillende daglig eller flere ganger i uken mens henholdsvis ti og 12 prosent bruker det én gang i uken. 

Økningen blant ungdom gjør at mange reagerer. På tv2.no uttrykker helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, lederen av Stortingets helse- og omsorgskomite, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), og forsker ved OsloMet, Siv Skarstein bekymring for den høye bruken. 

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, synes også det er en negativ utvikling. 

— Den høye bruken blant ungdom er dessverre kjent problematikk, sier hun og viser til at UngData har vist denne trenden i flere år. 

— Det er derfor viktig å få formidlet at daglig, langtidsbruk av slike reseptfrie smertestillende legemidler kan for mange føre til at de får hodepine, og det trenger ikke være store doser hver dag som fører til dette. En vanlig bivirkning av ibuprofen (Ibux) er også tretthet, så det virker mot sin hensikt hvis det tas for å kvikke seg opp, understreker hun.

LUA ufarliggjør legemidler

Larsen mener økningen er tett knyttet til LUA og mangelen av farmasøytfaglig rådgiving. 

— Det er bare å se på dette med feilbruk av paracetamol (Paracet)/Ibuprofen (Ibux) og alle problemene langtidsbruk av nesespray mot tett nese forårsaker. Her er det viktig å få formidlet riktig bruk – noe alle apotekfarmasøyter kjenner godt til.

Farmaceutene mener at legemidler kun bør selges til forbruker der det er rådgivning og veiledning fra kompetent helsepersonell tilstede. Tilgang på legemidler i alle andre slags utsalgssteder ufarliggjør legemidlene, og kjøperen får ingen informasjon om farene ved varen.

— Det er klart at forbruker kanskje ikke ser på produktene som problematiske på noen måte, når man til og med kan få kjøpt de på bensinstasjonen sammen med ostepølsa, sier hun.

Les også: Salget av nesespray fortsetter å øke

Ikke lenger behov for LUA

I sin høringsuttalelse til Legemiddelverkets forslag om endring i LUA understreket Farmaceutene at den beste måten å sikre riktig legemiddelbruk er ved utlevering på apotek. Da kan pasienten stille spørsmål og få veiledning knyttet til sin legemiddelbruk av helsepersonell med legemiddelkompetanse.  

Med tanke på økningen i antallet apotek mener foreningen at LUA-ordningen bør vurderes på nytt. Da den ble innført i 2003 for å øke tilgjengeligheten, var det rundt 500 apotek i Norge. Per 2.september 2019 var antallet nesten doblet til 948 apotek, samt at åpningstidene er blitt betraktelig utvidet.

— Legemiddelmyndigheten innførte LUA for å øke tilgjengeligheten, men apotektilgjengeligheten har økt mye siden da, sier Larsen.

Les også: Mattilsynet gjennomførte 829 tilsyn med LUA-utsalg i 2017