Høye søknadstall på høyere utdanning og frykt for stor arbeidsløshet som følge av koronakrisen gjorde at regjeringen økte antall studieplasser med 4000 i revidert nasjonalbudsjett for 2020. En del plasser var øremerket: Blant annet ble det etablert 10 nye studieplasser på farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO) og fem ved Universitetet i Bergen (UiB). Samtidig ble det satt av midler til en rekke helsefagstudieplasser som institusjonene kunne fordele. Oslomet- storbyuniversitetet fikk 136 studieplasser til helse- og sosialfag, og instituttene kunne søke om å få ekstra plasser.

— Det er sjelden det opprettes nye plasser, så da tenkte vi bare: Yes, her kommer det en mulighet, sier studieleder på institutt for farmasi Anne Berit Walter. 

Les også: Koronakrisen ga 15 nye studieplasser på farmasi

Over 100 ferske studenter

Farmasi på Oslomet har høye søkertall av kvalifiserte søkere, og de så dessuten muligheter for å styrke faget ved å øke antallet plasser, så de var kjapp til å søke og fikk aksept. 

— Og vi fikk litt flere enn vi hadde tenkt, smiler hun. 

Farmasi fikk 25 nye plasser i tillegg til de 65 de hadde fra før, og kunne tilby over 90 studieplasser på bachelor i vår.

Studiet hadde en liten nedgang i søkere fra i rekordåret i fjor, men hadde ikke noe problem med å fylle plassene, og tirsdag 11. august startet over 100 studenter på bachelor farmasi ved Oslomet. 

— Det er en ganske kraftig økning og både spennende og utfordrende på samme tid, sier Walter.

Les også: OsloMet jobber for master i farmasi

Har måtte ansette flere folk

Walter forklarer at det er utfordrende å få inn flere studenter særlig på lab i koronatider, men de deler studentene inn i faste grupper av smittevernhensyn. FFor å imøtekomme undervisningsbehovet og oppfølgingen av flere studenter, men også færre studenter i hver gruppe, har de ansatt et par ekstra fagpersoner i sommer og er i ferd med å ansette enda en. De tror også de har funnet gode løsninger for undervisning med en miks av fremmøte og digitalt, noe de fikk god trening i i løpet av forrige semester.