Samfunnsfarmasi på Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått universitetets utdanningskvalitetspris, Ugleprisen, for 2021. De får prisen for sitt arbeid med å forbedre undervisningen i kurset FARM205 – Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis. Det er særlig arbeidet med OSKE-eksamen i farmasi som prises.

— Det er utrolig kjekt å få pris for noe vi synes det er gøy å jobbe med. Det er utrolig kjekt å bli sett, i en så stor organisasjon som UiB. Jeg håper at andre kan bruke dette til inspirasjon og benytte seg av det vi har lært. OSKE er en vurderingsform som kan brukes i alle tilfeller hvor det er snakk om ferdigheter, sier Lone Holst, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på universitetets nettsider.

Les også: Mange godord til bergensfarmasiens far

Ferdighetseksamen

I en OSKE-eksamen går studentene fra stasjon til stasjon og demonstrerer hva de kan. Det er en form for eksamen i ferdigheter, som kan erstatte en del andre vurderingsformer. I emnet FARM205 har de brukt dette som vurderingsform siden 2016, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet

— I OSKE får vi testet studenter i de praktiske ferdigheter de har lært i praksis. Det er vanskelig å spørre en student hvordan de vil kommunisere med for eksempel eldre og tunghørte fru Hansen. I en skriftlig eksamen svarer de gjerne noe teoretisk. I en OSKE-eksamen har vi simulerte pasienter som «Fru Hansen», og får sett hvordan studentene reagerer. Blir de irriterte, for eksempel, eller er de tålmodige? Vi får vurdert hvordan de håndterer situasjonen, forteller Holst.

Les også: Bergensfarmasien sprer sine globale vinger

Nominert til nasjonal pris

Miljøet for samfunnsfarmasi består av to førsteamanuenser, to stipendiater med undervisningsplikt og en universitetslektor (20 prosent) med hovedstilling i apotek. I nominasjonen har det blitt lagt vekt på at OSKE-eksamen «er krevende å utvikle, gjennomføre og sensurere, og undervisningsgruppen har lagt ned en betydelig innsats i å få dette opplegget inn i en bærekraftig ramme».

Den 20. januar mottok farmasøytene Ugleprisen for 2021 i en høytidelig digital strømmet seremoni. Som vinner av Ugleprisen vil Samfunnsfarmasi bli nominert til Kunnskapsdepartementet sin nasjonale Utdanningskvalitetspris.