Tekst: Kjersti Markestad

Rådgivere i Oslo har ikke stor pågang av elever med spørsmål om farmasi. Ved Ullern, Lambertseter og Elvebakken videregående skoler kan studieveilederne opplyse at de i løpet av ett år snakker med ca. to elever som er interessert i farmasistudiet. Skremmende lite kan man si, men på den annen side melder rådgiverne om liten forandring i antallet interesserte. Positivt sett har det ikke blitt færre av den sjeldne rasen, potensiell farmasistudent.

Ikke representert
Ingen av skolene vi har henvendt oss til har direkte kontakt med de forskjellige studiestedene som utdanner farmasøyter, men føler at de ved behov lett kunne ha fått tak i informasjonen de trengte ved å kontakte studiestedet. Ved Lambertseter videregående skole samarbeider de med Universitetet i Oslo gjennom MIFA-programmet (Minoriteter i Fokus i Akademia). Her gjør noen involverte elever undersøkelser blant medelever og finner ut hvilke utdanninger og utdanningssteder de er interessert i, for å invitere disse til yrkesdag. Farmasien var ikke direkte representert i år, men gjennom UiOs utsendte.

«Jobbfeber»
— Når en elev kommer til meg og vil ha råd om videre utdanning, bruker vi søkeportalen jobbfeber.no som har en oversikt over de fleste yrker og utdanninger. For så å prøve å finne ut hva slags yrke eleven passer til ut ifra egenskaper, interesser osv., sier Webjørn Lie, rådgiver ved Ullern videregående skole.

Internett har i stor grad tatt over. Nettbaserte interessetester, som lager en profil over hvilke yrker du passer i basert på dine interesser, er i utbredt bruk. Internett har praktisk talt tatt over for papirutgaver av brosjyrer og hefter fra de enkelte studiesteder. Elvebakken videregående skole er den eneste av de tre skolene som melder at de har et godt utvalg skriftlig informasjon liggende på sitt rådgiverkontor.

Alt i ett
Utdanningsmesser har det blitt mer og mer av de siste årene. I år ble det arrangert «Utdanning & Yrke»-messe i ti norske byer. Her er mange norske utdanningssteder representert samt flere utenlandske. Farmasi er ikke direkte representert ved noen av disse, men gjennom høyskolen eller universitetet de tilhører. Alle veiledere sier at skolen gir elevene fri for å besøke disse og åpen dag på universiteter og høyskoler.

Det er kanskje en idé å gjenta NFFs studentkrets tiltak fra 2001 å ha en stand på en av de mange utdanningsmessene. Siden farmasi har blitt et fag for de spesielt interesserte, trengs det litt ekstra innsats på promoteringssiden.

Artikler om «den usynlige farmasøyten» har tidligere stått i NFT nr. 12/2004 og 6/2005.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 28.)