Så fort studiestedene stengte forrige torsdag begynte styret i studentorganisasjonen NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Student Association) å tenke på hva de kunne gjøre. 

– Vi tenkte vi måtte kunne bidra med ett eller annet. Vi har lyst til å hjelpe til. Vi studenter ser på det som et ansvar, sier president Johan Mikkelborg Moss (bildet).

Les også: Sykehusapotekene trenger deg som koronavikar

Studentene ivrer etter å  bidra 

Styret tenkte det ville være nyttig å ha en beredskapsoversikt over alle farmasistudentene i Norge som på kort varsel kan ansettes i apotek når de sliter med bemanning på grunn av koronasmitte eller karantene. 

Fredag var farmasistudentregisteret opprettet, og det tok ikke lang tid før studentene strømmet til. 

— Det var veldig rask respons. Det tok ikke lang tid før det var 200 i registret. Det er veldig mange engasjerte studentene som har lyst til å hjelpe, sier han og legger til at de onsdag morgen hadde over 340 studenter i registeret. 

NoPSA har åpnet for at alle årskull kan registrere seg med tanke på at alle kan gjøre nytte for seg.

— Jeg renger med det blir plukket av de seneste kullene først, men vi har tatt med alle tilfelle det skulle gå tomt etter hvert, sier han.

Les også: Legemiddelgrossistene er bedt om å utvide lagrene

Flere hundre apotekansatte i karantene

Registeret har også fått god respons fra andre. Mikkelborg Moss har kontaktet studiestedene som videreformidler budskapet på e-post og Canvas. 

Det tok heller ikke lang tid fra han sendte forespørsel til Apotekforeningen før han fikk positivt svar. Han oversendte registeret til foreningen mandag, og kjedene vil antakelig ha tilgang på ekstra arbeidskraft i løpet av onsdag.

Kommunikasjonsdirektør i Apotekforeningen, Jostein Soldal, skryter av studentene.

— Det er veldig flott og blir satt stor pris på det initiativet studentene har tatt. Denne mobiliseringen fra studentene kan bli veldig viktig.

— Har det blitt hentet ut noen fra registeret og ut i jobb?

— Vi trenger et par avklaringer fra apotekkjedene før listen blir tatt i bruk. Det skjer trolig i løpet av dagen i dag (onsdag). Derfor er ingen foreløpig hentet fra listen. Men det betyr ikke at det ikke jobber studenter i apotek allerede. Det er allerede stort behov for vikarer, så her har det sikkert også blitt gjort avtaler lokalt.

— Hvordan er bemanningssituasjonen i apotekene?

— Inntrykket fra i går er at det allerede er flere hundre apotekansatte i karantene. Flere apotek er stengt. Vi legger opp til at Apotekforeningen løpende skal få oversikt over stengte apotek, slik at vi kan ha en best mulig oversikt over situasjonen.

Les også: Apotekene setter pleksiglass i resepturen

Forventer solidarisk bruk

I tillegg til registeret har NoPSA skrevet et notat om bruken av registeret som de forventer at alle som bruker det leser.

De forventer blant annet at listen brukes ansvarsfullt under pandemien og ikke senere. De forventer også at kjedene har god dialog og bruker studentene på en solidarisk måte.

NoPSA har også lagt ved forslag til arbeidskontrakt. Blant annet har de foreslått en standardlønn. 

— Vi tenker det er litt feil at en kjede skal få en billigere arbeidskraft enn andre i denne situasjonen. 

Bekymringer rundt studiet

Mikkelborg Moss rapporterer samtidig om en viss bekymring blant studentene for gjennomføring av studiet. Labarbeid er umulig så lenge studiestedene er stengt, og det er vanskeligere å jobbe godt med masteroppgaver og eksamener slik situasjonen er. 

Hvis registeret blir benyttet i stor grad håper og forventer han at studiestedene bremser litt på arbeidsmengden.

Nasjonal studentorganisasjon 

NoPSA er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter. Alle de lokale studentforeningene i Norge, Elixir ved OsloMet – Storbyuniversitet, Generica ved Universitetet i Bergen, Placebo ved Universitetet i Tromsø, Prodrug ved Nord universitet og Veneficus ved Universitetet i Oslo, er medlemmer av NoPSA. 

Mange vil delta: Studenter på alle kull og fra alle studiesteder har registrert seg i registeret. Diagram: farmasistudentregisteret