Farmasøytisk institutt mener det er mye usikkerhet knyttet til de neste månedene og en viss risiko for at utsatt innlevering av masteroppgave, praktiske forhold vedrørende forberedelse av muntlig fremføring, avholdelse av sensur og ikke minst tiden det tar før alt er gjennomført, vil gjøre at det tar lang tid før studentene er klare for arbeidslivet.  For å gi samfunnet de farmasøytene det trenger raskt nok, har de derfor besluttet at siste årskull skal uteksamineres så raskt som mulig slik at studentene raskt kommer ut som autorisert helsepersonell. 

— Vi dropper muntlig eksamen i år for å gjøre dem ferdig så fort som mulig, sier instituttleder Henrik Schultz.

Les også: Farmasistudentene mobiliserer under koronakrisen

40 studenter ferdig én måned tidligere

Det betyr at studentene kan komme og arbeide med studentlisens og bidra allerede fra de har levert oppgaven i stedet for å vente til langt ut i juni. Siste frist for innlevering er 15. mai 

— Det er gjort for å speede opp for å få farmasøyter ut i markedet under den spesielle situasjonen, sier han.

Instituttet har rundt 40 studenter på sisteåret. En håndfull ligger litt etter og vil nok ikke få levert til 15. mai, mens en håndfull allerede er ved eller har levert oppgaven, og således er klar til å jobbe.

Så fort de har levert masteroppgaven kan de arbeide på apotek som farmasøyter med studentlisens, og de vil automatisk gå over til å være provisorfarmasøyter når karakter foreligger. Schultz forklarer at instituttet har fått innvilget forenklet avvikling av mastereksamen for å imøtekomme samfunnets behov for farmasøyter. Forenkling av mastereksamen innebærer at muntlig høring bortfaller og at vurderingen vil utelukkende baseres på den skriftlige oppgaven.

Han understreker at de fremdeles vil sikre at kvaliteten på utdanningen blir den samme, men at det hele går fortere.

Praksisstudentene kommer ut igjen

Instituttet trakk tilbake praksisstudentene på tredje året i forrige uke. Schultz opplyser at de kommer tilbake på praksisplassene for å bidra på mandag. Nå har apotekene fått opp en del systemer for smittevern og han mener det er forsvarlig. 

— Så  ber vi apotekene bruke dem best mulig faglig også med tanke på at de er i en læringsprosess og skal til en eksamen senere. Selv om vi forstår at det å gi opplæring er ekstra krevende i dagens situasjon. Men ingen er tjent med studenter med svakere kvalitet enn normalt, sier han.

Kan ikke senke kravene

Når det gjelder resten av undervisningen, kan han fortelle at det jobbes for å gjennomføre all undervisning elektronisk.

— Der jobber våre folk knallhardt. Jeg er veldig stolt av mine folk – hvordan de jobber med det, sier han.

— Når det gjelder lab-undervisning så er det en historie i seg selv, legger han til og forklarer at de blant annet har prøvd å spille inn noen instruksjonsfilmer. 

Schultz vet situasjonen er utfordrende for studentene og at mange av dem gjerne vil bidra under krisen, men universitetet kan ikke fire på kvalitetskravene til utdanningen.

— Vi kan rett og slett ikke gå ned på kvaliteten. Da må vi heller se hvordan vi tar igjen det de må ha når vi er i en mer normal situasjon.

Han legger til at de fortløpende vurderer om de kan kutte i arbeidskrav og det obligatoriske for å gi studentene litt mer tid til å arbeide med studiene eller bidra under krisen, men uten at det går utover læringsutbyttet og kvaliteten.