— Vi mangler gode rollemodeller som våger å bli sett og hørt i media, mener Vigrestad.

— Mange farmasøyter er redde for å si noe ukorrekt og streber ofte etter å være per­fekte i det de uttaler seg om. Noe av tanken bak et slik tidsskrift er nettopp å trene farma­søytene til å bli mer medievante, forklarer den dedikerte studenten.

— I tillegg håper vi på at flere kan få et inntrykk av hva vi driver med i byen mellom de syv fjell. Etter en studietur til Oslo begynte tankene for alvor å surre, og vi vil gjerne formidle til studenter i andre byer hva som skjer på vårt studium og i vårt studiemiljø, forteller redaktøren.

— Vi er svært stolte av den første utgaven av Etiketten. Planen var at den skulle lanseres i vår, men på grunn av at vi bare var to optimistiske sjeler i redaksjonen, Marianne Klausen i tillegg til meg selv, måtte vi utsette utgivelsen. Nå har vi doblet antallet redaksjonsmedarbeidere og fire stykker var akkurat nok for å få dette opp å gå, sier han.

— Vi synes det passet perfekt å gi ut første utgave av Etiketten i forbindelse med Generica (Studentorganisasjonen i Bergen) sitt femårsjubileum.

Med blikk mot Bergen

— Tanken bak Etiketten er idealistisk, men vi håper også å få inn noen inntekter fra annon­sesalg. Det første tidsskriftet ble distribuert helt gratis til alle nåværende og tidligere ­studenter, alle ­apotek lokalt i Bergen og alle hovedkontor som enten bidrar til Generica eller som har annonsert. Studentforeningene Veneficus i Oslo og Placebo i Tromsø mottar også tidsskriftet. Foreløpig er det ikke bestemt hvordan distribusjonen skal foregå fremover. Hvis det blir nok etterspørsel vil vi på sikt jobbe mot å få til en abonnementsordning, slik at alle som ønsker det kan motta Etiketten.

— Det er også litt morsomt er at Etiketten allerede har blitt et internasjonalt tidsskrift, med ­bidragsytere fra studenter og tidligere studenter fra Bergen, som befinner seg andre steder i ­verden. Noen har vi spurt om å skrive for oss, mens andre har tatt ­kontakt selv.

Hallvard Vigrestad håper at Etikietten skal bidra til større engasjement rundt farmasistudiet i Bergen. Foto: Privat

— I første omgang er dette et prøve­prosjekt. Vi vil nå skape litt blest om ut­givelsen og få folk til å oppdage oss. Vi håper dette bidrar til enda mer engasjement og ­nysgjerrighet omkring farmasistudiet i Bergen, avslutter Hallvard Vigrestad.

Lenke til Generica:
http://generica.uib.no/news.php

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 8.)