Universitetet i Oslo (UiO) har besluttet å ikke videreføre jevngodopptak for farmasøyter med utdanning fra land utenfor EU/EØS.

I en pressemelding opplyser instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Henrik Schultz, at det skyldes manglende kapasitet, utilfredsstillende tilbud og innføring av ny forskrift for farmasiutdannelsen.

Schultz understreker at avviklingen ikke skyldes at UiO undervurderer behovet for et slikt tilbud, tvert imot.

– Når disse søkerne kommer hit til Norge, er det jo nettopp fordi landet trenger mer farmasøytkompetanse enn vi klarer å utdanne på vanlig vis med de bevilgninger vi har i dag. Derfor må ansvaret for dette tilbudet ligge nasjonalt, ikke på ett enkelt institutt. Nasjonalt fagorgan for farmasiutdanningene har derfor startet et arbeid for å finne en enhetlig måte for vurdering og opptak av disse studentene. Arbeidet vil nødvendigvis kreve noe tid for gjennomføring, men når det er ferdig, vil vi forhåpentligvis ha et tilbud som vil være bedre tilrettelagt for studentene og utdanningsinstitusjonene, og dermed til betydelig større samfunnsnytte, sier Schultz.

Les også: Ny forskrift for farmasiutdanning

Ikke tilfredsstillende tilbud

Schultz har tre hovedgrunner til at de kutter tilbudet nå. 

— For det første trer ny forskrift for farmasiutdanningen i kraft fra 2021/22, samtidig som det ikke er oppstart på masteroppgaver ved Farmasøytisk institutt før høsten 2021, som følge av revidert studieplan som ble innført i 2017. Dette er derfor det riktige tidspunktet for å avvikle jevngodopptaket ved UiO.

— For det andre har ikke tilbudet kunnet tilpasses studentenes behov. De fleste er i arbeid, og de er bosatt over hele landet. Det lar seg vanskelig kombinere med et fulltidsstudium med mye obligatorisk undervisning blant annet på laboratorier i Oslo.

—For det tredje har antall søkere steget kraftig de siste årene. I fjor var det over 70 søkere, og vi måtte avvise mange kvalifiserte. Til sammenligning tas det opp 68 søkere til det ordinære opptaket. Nesten alle skal skrive en masteroppgave som de skal ha en veileder til. Det sier seg selv at vi ikke har kapasitet til å gi tilfredsstillende veiledning til så mange masterstudenter ut over det vanlige antallet.

UIO eneste med tilbud

Jevngodopptaket er et innpasningsopptak for søkere som har en mastergrad i farmasi utenfor EU/EØS. Farmasøytene søker seg inn på bakgrunn av at de har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Farmasøytutdanningen ved UiO er den eneste i landet som har hatt dette tilbudet. De som har ønsket å komplettere utdanningen sin ved et annet universitet, har vært henvist til å søke gjennom Samordna opptak.