I 2018 startet Afghanistankomiteen utdanning av farmasøyter ved høyskolen i Gardez i Paktia-provinsen i Afghanistan. Våren 2021 ble de første kvinnelige farmasøytene uteksaminert. De nyutdannede farmasøytene kommer fra provinsene Ghazni, Khost, Logar, Paktia, Paktika og Vardak som er blant de mest krigsherjede og konservative provinsene i Afghanistan, og områdene studentene kommer fra har stort sett vært styrt av Taliban.

Landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, som hadde noen dramatiske dager og evakuering i forbindelse med uttrekningen fra Afghanistan, slår først som sist fast at farmasiutdanningen og resten av helsefagskolen skal fortsette og skal etter planen ta opp nye studenter våre 2022.

Les også: Unik farmasi­utdanning i Afghanistan

Godkjent av Taliban

— Hva slags endringer gjør komiteen i sitt arbeid?

— Vi kommer ikke til å gjøre store endringer i arbeidet med helsefagskolene. Helsefagskolen gikk gjennom en «social audit» fra Taliban i 2019 og vi fikk «godkjent» … Hittil i samtalene med de nye helsemyndighetene er de interessert i at vi fortsetter arbeidet. 
Vi er i kontinuerlig kontakt med Taliban, og vi vet at de fortsatt ønsker et samarbeid. Dialogen vi har er positiv og preget av respekt for det arbeidet vi gjør, sier Watterdal i en e-post.

Taliban ønsker kvinner som kan jobbe innen helse

— Hva tror du vil skje fremover?

— Vi er forsiktig optimistiske etter de samtalene vi har hatt med de nye myndighetene. De ønsker fortsatt at kvinner skal kunne få jobbe, spesielt innen utdanning og helse. 
Men i en overgangsperiode kan det bli noen flere begrensninger. De aller fleste kvinnelige studentene vi har ved helsefagskolene kom også tidligere fra Taliban-styrte områder, og studerte hos oss med deres «velsignelse». 

Stor hjerneflukt fra Afghanistan

— Hvordan vil det gå med de, både kvinner og menn, som eventuelt får utdannelse?

— De aller fleste vil få jobb, spesielt etter den nokså omfattende hjerneflukten som har funnet sted de siste ukene etter at Taliban tok over regjeringsmakten.

Kan styrke legitimiteten til kvinner i studie og jobb

— Tror du at Taliban vil tilpasse seg vesten og omverdenen til noen grad, eller vil de trekke alt mot de mest konservative ideene slik de ofte har gjort før?

— De vil nok ikke tilpasse seg Vesten, men heller forme en ny kurs basert på faktiske behov for barn, kvinner og menn, innenfor en strengere islamsk kontekst. Det er ikke bare negativt, fordi det vil styrke legitimiteten til og respekten for kvinner som studerer og jobber.

Kan ikke bli mer konservativ

— Kommer vi til å se et tilbakeskritt som følge av skepsis til moderne medisin og konservative holdninger til kropp?  

— Jeg tror ikke holdningene til egen (eller andres) kropp kan bli mer konservativ enn den allerede er.