Under Verdens kvalitetsdag 11. november deler foreningen Kvalitet og Risiko Norge (KRN) hvert år ut prisen Årets kvalitetsleder for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse. 

I år gikk prisen til farmasøyt og direktør for kvalitet og utvikling ved Sykehjemsetaten i Oslo kommune, Anne-Kristin Bjerga Bjåen.

Ifølge begrunnelsen fra styret i KRN får hun prisen fordi hun «demonstrerer personlig karakter, setter retning, bygger organisatoriske evner og ferdigheter, mobiliserer personlig og individuell forpliktelse. Hun har en lang og omfattende karriere som kvalitetsleder med organisasjonsutvikling og innføring av kvalitetssystemer. Hun har oppnådd gode resultater som er bekreftet med uttalelser fra ledere fra tre organisasjoner hun har hatt leder- og resultatansvar for. Hun scorer derfor høyt på alle kriterier.»

Glad for pris

Bjerga Bjåen tok imot prisen med stor stolthet. 

— Det å få denne prisen er en stor ære og anerkjennelse. Den betyr mye for meg personlig, sier hun. 

I tillegg gir prisen og juryens begrunnelse henne masse inspirasjon til å fortsette å jobbe med det hun brenner for og har troen på.

— Min motivasjon har alltid vært å gjøre kunden – sluttbrukeren – tjenestemottakeren – pasienten fornøyd.  Det er kvalitet.  I det praktiske arbeidet handler det om å levere og produsere produkt og tjenester som tilfredsstiller kundens behov og forventninger.  Så enkelt, men så vanskelig.  

Hun understreker at hun ikke klarer alt alene.

— Derfor har jeg alltid vært opptatt av at medarbeidere, kollegaer, studenter, elever og andre skal forstå hvor viktig det er å tenke kvalitet og «gjøre det riktig første gang».  De tre Qene er helt vesentlige for meg – Q1; Planlegge det jeg skal gjøre og sett gode og målbare mål.  Q2; Gjøre det jeg har planlagt og måle underveis. Q3; Dokumentere det som jeg har gjort, evaluere, lære og justere. 

Internasjonale fotspor

Styret i KRN trekker frem at Berga Bjåen har vært sentral i Oslo kommunes håndtering av koronapandemien og som kommunens representant i arbeidet med det nasjonale beredskapslager for smittevernutstyr. I tillegg har hun satt internasjonale fotspor som legemiddelinspektør og var Norges representant og startet arbeidet med lage en egne retningslinjer for legemiddelproduksjon i helseinstitusjoner.  Som norsk inspektør fikk hun en internasjonal rangering som nummer 2 for hvordan inspeksjoner ble gjennomført av farmasøytisk industri.

Avdelingen Bjerga Bjåen leder har ansvar for og jobber med strategi og virksomhetsstyring, kvalitetsutvikling og kompetanseheving innen mange fagfelt, GDPR og personvern, teknologi og velferdsteknologi.  

— Målet er å forbedre tjenestene vi leverer til våre beboere og pasienter. Jeg er forresten veldig stolt over at det nå jobber to farmasøyter i Sykehjemsetaten, og de har kommet til etter at jeg startet her! stråler hun.