Som et ledd i en større omorganisering har Forskningsrådet bestemt seg for å gå fra sju til fem områdedirektører. Sammen med administrerende direktør Mari Sundli Tveit utgjør de toppledelsen i Forskningsrådet. Fire av direktørstillingene ble utlyst på nytt i fjor høst.

Farmasøyt Anne Kjersti Fahlvik har vært konstituert i stillingen som områdedirektør for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, søkte på stillingen og er nå fast ansatt som områdedirektør. 

Les om at Fahlvik oppfordrer flere farmasøyter til å komme ut fra bak resepturet. 

Forskningsrådet skriver på sine nettsider at Fahlvik har bred erfaring fra forsknings- og innovasjonssystemet gjennom egen forskning i Norge og Sverige, forsker- og lederroller i farmasøytisk industri i Norge og USA og erfaring fra en investorfinansiert startup innenfor medtech. Hun har doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragsholder, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utenlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Fahlvik har jobbet i Forskningsrådet siden 2006 og har ledet flere områder i tillegg til å ha fungert som administrerende direktør for Forskningsrådet noen måneder i 2020 og 2021, etter at tidligere direktør John-Arne Røttingen sluttet for å bli global helseambassadør.