Uoverensstemmelser i en ansatt provisorfarmasøyts utlevering av veksthormonet Genotropin gjorde apotekkjeden mistenksom. Brukt utenfor indikasjon er det et ulovlig og helseskadelig dopingmiddel. Det viste seg at farmasøyten hadde laget falske resepter og ekspedert veksthormonet til kunder som ikke fantes.

Les også:  Reseptjuksende farmasøyt mistet lisensen

Farmasøyten ble suspendert. Siden det var ekspedert Genotropin til en verdi mer enn 2 millioner kroner med refusjonskrav til 1,4 millioner på blåreseptordningen, tatt ut flere andre legemidler og attestert private regninger på arbeidsgivers konto, ble forholdet anmeldt, og påtalemyndighetene tok ut tiltale. I 2017 ble han dømt til fengsel, fikk erstatningskrav fra Helfo og mistet lisensen for fem år. 

Statens helsetilsyn fikk oversendt saken og kom frem til at handlingene var uforenlig med å være farmasøyt. De vurderte det ekstra grovt å utnytte tilliten til andre ansatte for å hente ut det kostbare legemiddelet Genotropin. Autorisasjonen ble tilbakekalt.

«Mange kontrollrutiner er basert på farmasøytens kontroll og overvåking. Kravet til allmenn tillit er derfor særlig stort for denne yrkesgruppen. Farmasøytens handlinger har i betydelig grad svekket tilliten til farmasøyten selv, farmasøytyrket og helse- og omsorgstjenesten.» skriver Helsetilsynet i sitt vedtak. 

Les også: Farmasøyt dømt til fengsel for å forfalske resepter