Ifølge nettavisen tynsetingen.no(abonnement) tok Hedmark og Oppland statsadvokatembete ut tiltale mot en farmasøyt som har utstedt falske resepter og underslått medikamenter. Farmasøyten er tiltalt for å ha tilegnet seg flere legemidler uten å betale og uten å ha lovlig resept i perioden 28. mars til 1. juli i 2018. 

— For det første er mannen tiltalt for underslag, og påtalemyndigheten karakteriserer underslaget for grovt da det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling som farmasøyt, skriver tynsetingen.no.

Farmasøyten opprettet falske elektroniske resepter for uttak av de reseptpliktige legemidlene Metoclopramide orif, Zolmitriptan Sandoz, Brymont øyedråper, Zopiclone Actavis og Imovane til en verdi av 1709,80 kroner.

Ifølge avisen kan det også bli lagt ned påstand om rettighetstap, jamfør straffelovens paragraf 56. Det betyr at mannen kan miste retten til å være farmasøyt.