Etter syv år i fakultetsledelsen tok farmasøyt Solveig Kristensen over som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra 1, januar 2021 og blir med det første kvinnelige dekan på fakultetet. 

Les også: Kathrin Bjerknes blir ny leder ved Farmasøytisk institutt

Kristensen og hennes ledergruppe (dekanat) stilte til valget i vår, men fikk ingen motkandidat, noe som er vanlig ved fakultetet. 

— At vi er valgt som ny ledelse uten motkandidat og valgkamp, er selvsagt ikke optimalt, men vi føler oss likevel trygge på at vi har bred støtte i organisasjonen. Vår valgplattform er lagt ut på fakultetets nettsider, og vi ser frem til diskusjoner om hvordan vi best kan oppfylle den når vi kan møtes igjen på campus. Vår plan er å besøke alle instituttene, så vil tiden vise i hvilken form vi kan få dette til, sa hun til Titan i forbindelse med valget. 

Kristensen er professor i galenisk farmasi. Frem til nyttår var hun forskningsdekan og prodekan (dekanens stedfortreder). Hun har vært medlem av det sittende dekanatet i syv år, de første seks som studiedekan, og sittet i flere ledelsesorganer ved UIO. 

Som prodekan har hun med seg professor i petrologi og leder for Njord-senteret ved MN-fakultetet fra 2018, Bjørn Jamtveit.