Målsettingen var å samle farmasøyter, praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene til en konstruktiv menings- og erfaringsutveksling om fremtidens farmasiutdanning, altså det kommende 3 + 2-løpet.
— NFFs ønske var i tillegg at medlemmene skulle få informasjon om prosessen og kunne komme med innspill. Samtidig ønsket vi selvsagt å markere Verdens farmasøytdag, sier fag- og kommunikasjonsrådgiver, Guri Wilhelmsen, i NFF.

Svenskehandel er ikke noe ukjent fenomen i Oslo-området, og NFF bød de fremmøtte på litt «spesialimport» fra vårt broderfolk i øst.
— Emma Lundkvist, programkoordinator for reseptarutdanningen ved Universitetet i Uppsala, deltok på møtet, og orienterte om arbeidet med å tilnærme seg Bologna-prosessen i Sverige, altså overgangen til bachelor- og masternivå i farmasiutdanningen.

— Hvordan forløper arbeidet i Sverige?
— Ut fra hva Lundkvist kunne fortelle ligger de omtrent likt i løypa som vi gjør her hjemme. Det var også lett for deltakerne å kjenne seg igjen i de utfordringene hun fortalte om, som at tidsfrister stadig må skyves på – dette er på ingen måte noen ukontroversiell prosess i vårt naboland heller. Selv om Lundkvist er involvert i arbeidet, opplevde vi at hun klarte å heve blikket og se prosessen i Sverige utenfra og på den måten formidle fra den på en helhetlig og god måte, forteller Wilhelmsen.

— Opplevdes arrangementet som matnyttig?
— Jeg fikk i alle fall flere positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og er av den oppfatning selv også.

— Er det en utfordring å skape blest om, og i det hele tatt få til, en markering av Verdens farmasøytdag?
— Nå har det kommet til mange ulike dager etter hvert, og Verdens farmasøytdag har nok ikke funnet sin endelige form ennå. NFFs markering ble i år av det interne slaget, uten at dette skal ses på som noen fasit. Jeg tror først og fremst det er viktig å bevisstgjøre farmasøyter på at dagen eksisterer, så får man se hvilken form den tar i fremtiden, sier Guri Wilhelmsen.

Inkludert bidragsyterne stilte cirka 25 personer opp på møtet og markeringen, som ble holdt på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 21.)