Regjeringens visjon på legemiddelområdet er beskrevet i meldingen, og her slås det fast at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. For å gjøre dette har Høie og hans medsammensvorne i meldingsarbeidet trukket opp fire hovedmål:

  • Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Lette til rette for forskning og innovasjon

 

Utrede og vurdere

Blant høydepunktene Høie var innom under hovedmålet god kvalitet, var utredning av felles legemiddelliste, forskriftsfesting av plikt for kommunene til å sørge for systematiske legemiddelgjennomganger på sykehjem, vurdere om oppstartveiledning kan være en egnet tjeneste på bakgrunn av resultatene fra Medisinstart, utrede muligheten for å innføre standardiserte veiledningstjenester som for eksempel veiledning fra apotekfarmasøyt til pasienter med astma og KOLS.

Det gjenstår å se om regjeringens gjennomgang og vurdering av trinnprisordningen og apotekenes avanse i løpet av 2016 blir like bejublet, mens en utredning av ordning med farmasøytutlevering i apotek virket å slå an. Det samme gjorde også en utredning av etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi, og opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne – tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.

Forskningen skal også få et løft, og Høie foreslår blant annet å etablere et felles forskningsprogram for nasjonale kliniske multisenterstudier i de regionale helseforetakene, styrke forskningsinfrastrukturen for kliniske studier og bedre det nasjonale forskningssamarbeidet om kliniske studier gjennom forskernettverk.

NFT kommer selvsagt tilbake med en fyldigere dekning av legemiddelmeldingen i papirutgaven, nå til oppdagelsen og omfavnelsen av farmasøyter.

 

Mye god medisin

Et bredt utvalg inviterte fikk anledning til å komme med sine umiddelbare kommentarer på legemiddelmeldingen, og blant disse var Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Bjørnar Allgot
Bjørnar Allgot.

– Her skrives det ut mye god medisin, slo han innledningsvis fast.


Men, det skrives mye om å utrede, man må gjøre noe også, fremholdt Allgot.

At brukerne trekkes med via samvalg var blant høydepunktene for generalsekretæren, som var opptatt av etterlevelse.

– Opplæringen av pasienter må styrkes, etterlevelsen øker med bakgrunn i forståelse, mente Allgot.

Han trakk også frem farmasøyter i sitt innlegg.

– Farmasøyter er veldig kloke, og vi trenger flere. For oss er det samtidig viktig hvor de jobber. Det er forskjell på å drive butikk og å tilby medisinske tjenester. Vi trenger flere kommunefarmasøyter og farmasøyter i spesialisthelsetjenesten, understreket Allgot.

Karita Bekkemellem
Karita Bekkemellem.

Legemiddelindustriens (LMI) Karita Bekkemellem var også innom farmasøyter i løpet av sitt fem minutter lange fyrverkeri av et innlegg.

– Denne stortingsmeldingen har jeg opplevd som en fødsel, og jeg våknet klokken fire i dag tidlig med sterke veer, sa Bekkemellem innledningsvis.

Hun var klar på at man må evne å balansere mellom de fire målene som er staket ut, og var svært positiv til at man tar en offensiv holdning på vaksineområdet hvor det i dag er en del alternative krefter i sving.

– Den krevende politiske debatten vil handle om kreftlegemidler og hvordan disse skal innføres, mente Bekkemellem.
Farmasøyters kompetanse løftes endelig frem, sa hun videre, og viste til den tid- og kostnadskrevende prosessen det er å forske frem og kommersialisere et nytt legemiddel.

LMI-direktøren manet Stortinget til å ta seg god tid i behandlingen av meldingen.

– Ikke haste igjennom dette før jul, sa Bekkemellem.

Kari Sollien
Kari Sollien.

Legeforeningen stilte med Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen, og også hun trakk frem farmasøyter.

– God legemiddelinformasjon er avgjørende, og den må være lett å forstå og tilpasset mottakeren, sa Sollien, og trakk frem viktigheten av samarbeid mellom lege og farmasøyt.
– Farmasøyter har spisskompetanse på området, så bedre samarbeid og avgrensning av roller er viktig, mente hun.

Apotekforeningens administrerende direktør, Per T. Lund, hadde i likhet med Bekkemellem og de øvrige gledet seg lenge til legemiddelmeldingen.

– Om enn uten veer, understreket han.
– Her er det mye klok legemiddelpolitikk, og jeg har under ministerens presentasjon kastet terning – den landet på fem, sa Lund videre.

Men, som flere andre mente han regjeringen hadde lagt seg på en for tung utredningslinje. Ifølge Apotekforeningens mann var mye av dette grunnarbeidet allerede gjennomført, så her kan man gå direkte til implementering. Dette støttet også leder av Farmaceutene, Tove Ytterbø, i sitt innlegg.

– Jeg vil takke statsråden for en god og interessant redegjørelse, og jeg gleder meg til å lese hele meldingen grundig når den kommer i morgen, men ser allerede mye positivt når det gjelder ønsket bruk av farmasøytkompetansen, sa Ytterbø.
– Farmaceutene er spesielt opptatt av to ting – vi må både ha de riktige legemidlene, og samtidig må de brukes riktig, understreket lederen, før hun altså fulgte opp Lunds tanker om utredninger.
– Avslutningsvis må jeg få påpeke at det er fint med utredninger, men på områder der det allerede finnes god dokumentasjon fra andre land kan det ikke være samfunnsøkonomisk riktig at vi selv også må utrede dette på nytt, sa Tove Ytterbø.