Det er ennå en lang vei å gå, men Evjen og Monsen har rettet en forespørsel til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om prosjektmidler til et pilotprosjekt som skal kartlegge effekten av å ha farmasøytisk kompetanse tilknyttet fastlegesystemet.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 8–9.
Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.