Foto: Jarle Møen

Legene på Alrek legesenter hadde et godt samarbeid med og skryter av ­farmasøytene Haakon Rosland og ­Torbjørn Nygård etter pilotprosjektet med legemiddelgjennomgang på legekontoret.

— Begge to var dyktige og kom med gode innspill, sier spesialist i ­allmennmedisin og faglig leder, Kathy Ainul Møen (bildet), i en e-post.

Les også: Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Hun forklarer at pasientene de valgte, hadde stått på B-preparater lenge og hadde kroniske smerter. I forkant av­ ­pasientens time med studenten, hadde fastlege tatt høyde, vekt samt blod­prøver. Studentene fikk også medisinlisten til ­pasienten. Etter at de hadde snakket med pasienten og gått gjennom ­medisinene, kom ­studentene med et skriv hvor de kom med forskjellige forslag; enten ­nedtrapping eller uheldige kombinasjoner av preparater.

— Det fungerte bra, konkluderer hun.

— Er det et tilbud du synes har sin plass i tilknytning til et legekontor?

— Absolutt! At farmasøyter som har kunnskap om medisiner, går gjennom medisinlisten og gir en tilbakemelding, er gull verdt for legene som har travle dager. I tillegg har farmasøyter et annet ­perspektiv på ting som fastleger kanskje ikke ser. 

(Publisert i NFT nr. 8/2021 side 22)