Etter å ha mottatt mange høringsinnspill som var positiv til å gi farmasøyter rett til å rekvirere koronavaksine, vedtok Helse- og omsorgsdepartementet 22. mars en midlertidig forskrift som gir provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ansatt i kommunal virksomhet, i helseforetak, i private ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak og apotek rett til å rekvirere vaksiner. 

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, er glad foreningen og andre som jobbet for rekvireringsrett for farmasøyter ble hørt. 

— Det er godt at farmasøyters kompetanse både i kommunene og i apotek tas i bruk. Dette gir kommunene flere verktøy i vaksineringen og legger til rette for en fornuftig bruk av tilgjengelig personell, både farmasøyter og annet helsepersonell, sier hun blidt. 

Les også: Legene sier nei til apotekrekvirering av koronavaksine

Glade apotek

— Det er veldig positivt at denne endringen har kommet på plass. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å få bistand fra apotek når massevaksineringen kommer skikkelig i gang utover våren. Med 4 000 vaksinatører og 2 000 farmasøyter som kan rekvirere, utgjør apotekene en betydelig ressurs, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen på foreningens nettsider.

Ny forskrift

Rekvireringsretten er midlertidig og varer frem til 1. januar 2022. 

§ 2-4 i forskriften har fått nytt tredje og fjerde ledd som lyder:

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ansatt i kommunal virksomhet, i helseforetak og i private ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak kan rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek kan rekvirere vaksiner mot covid- 19 i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, for administrering i apoteket. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek har ikke slik rekvireringsrett.