Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de i løpet av uken vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner ifølge Dagens Medisin. 

—  Vi legger til rette for at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19-vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen til Dagens Medisin. 

Les også: HOD vil ikke gi farmasøyter rekvireringsrett for koronavaksine

Glade farmasøyter

Norges Farmaceutiske Forening har gjennom høringsinnspill og media jobbet for at farmasøyter skal få rekvireringsrett for koronavaksiner helt siden vaksinene begynte å nærme seg. 

Leder Urd Andestad er glad for å høre at de nå får gehør fra myndighetene. 

— Hvis dette blir resultatet, har fornuften seiret, sier hun. 

— Når hele helsetjenesten skriker etter avlastning i pandemiarbeidet, er det etter vårt syn innlysende at landets cirka 5000 autoriserte provisor- og reseptarfarmasøyter kan brukes i større omfang, og til flere oppgaver, enn hva man har vært vant til, uten at det vil gå ut over pasientsikkerheten.

Vil tre i kraft ved behov

Sykepleiere fikk midlertidig rekvireringsrett fra nyttår, men departementet så ikke behov for å gi den samme retten til farmasøyter, men har endret mening, ser behovet og har besluttet å sende ut forslag om rekvireringsrett for farmasøyter på en hastehøring.

— Statsråden tar sikte på å sende forslaget på en to ukers høring i løpet av denne uken, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til Dagens Medisin.

Hun understreker samtidig at farmasøytenes rekvireringsrett utredes for å være føre var.

—  Når en slik rekvireringsrett eventuelt vil tre i kraft vil vurderes, bl. a med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19, skriver Erlandsen og forklarer at de legger til rette for at rekvireringsretten vaksiner er på plass og kan tre i kraft på kort varsel hvis det blir oppfattet som nødvendig.