— Vi skal ansette bare farmasøyter, og interessen har hittil vært enorm. Dette forbauser meg med tanke på ubekvem arbeidstid, men har nok å gjøre med det vi kan tilby faglig. For her kommer det til å skje ting hele tiden. Vi jobber med akuttpasienter og smertepasienter og trenger blant annet mye kompetanse på sår. Samarbeidet med legevakten er allerede godt etablert, og dette skal forsterkes, forteller Torill Leirstrand til NFT.

Ønsket om etablering av apotek ved Oslo legevakt går langt tilbake i tid og mange politikere, helsepersonell og byråkrater har vært bidragsytere gjennom årene for å få realisert denne ideen. Apokjeden har i første omgang en tiårig kontrakt med Oslo kommune om drift av apoteket.

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 6.)