Tekst: Ingrid Moen Rotvik

FUG-leder Inger Johanne Ektvedt kunne stolt vise til at organisasjonen nå har 340 medlemmer. Det er like mange som søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark har til sammen. At de såpass raskt har kommet opp i et anseelig antall medlemmer, har bl.a. Apokjedens 81 FUG-medlemmer en del av æren for, da disse valgte FUG-medlemskap som sin julegave fra arbeidsgiveren i 2006. «Vi håper å bli 400 medlemmer i løpet av 2007», uttalte en entusiastisk leder. Hun kunne også bringe det glade budskap om at FUG har blitt stor nok til å kvalifisere for skattefritak for gaver inntil 12 000 kr. Organisasjonen mottok flere gaver i fjor, men håper på langt flere i 2007.

Prosjekter og samarbeid
Zambia-prosjektet (se tidligere omtale i NFT nr. 1/2007 og motstående side) har dessverre ikke kommet så mye lenger den siste tiden, da flere av de zambiske organene som skal uttale seg før planene kan videreføres, ennå ikke har kommet med sine svar. Ektvedt understreket for øvrig betydningen av å holde kontakt med andre organisasjoner. Fortsatt er det Kirkens Nødhjelp som er hovedsamarbeidspartner ved siden av Røde Kors, men FUG er også i nær dialog med Leger Uten Grenser og UNICEF.

Styre og stell
Organisasjonen har kommet frem til at det vil være ønskelig å ha en student i styret. Det ble derfor gjort en vedtektsendring som åpnet for denne muligheten. For å gjøre det enklere for studentene å inkludere et slikt verv i studiehverdagen, ble det bestemt at studentrepresentanten kun skal sitte ett år (mot to år for andre styremedlemmer). To kandidater stilte til dette valget, leder for studentgruppen i FUG ved UiB, Ellen Flatebø Jensen og leder for studentgruppen i FUG ved UiO, Anne Sveaass. Femteårsstudent ved FI i Oslo, Anne Sveaass, ble til sist valgt som representant til styret. Hun har sittet i styret til NFFs studentkrets og vært aktiv i Veneficus. Hovedfagsoppgaven omhandlet medisinplanter i Mali og hun har også skrevet rapport om forfalskede legemidler.

Et «ordinært» styremedlem skulle velges som erstatter for Håvard Selby Ebbestad. Tre kandidater stilte til valg; Hilde Frøyland, Diakonhjemmet, Mads Korsholm, Apotek 1 Landås og Kristin Marynia Sagberg, Apotekproduksjon AS. Da Frøyland og Sagberg fikk likt antall stemmer, ble det loddtrekning og Frøyland var den som til sist ble valgt inn i styret. De øvrige styremedlemmene, Ane Funderud og Siv Karin Førde, er valgt for to år og skal sitte ett år til.

Inger Johanne Ektvedt ble enstemmig gjenvalgt som FUG-leder.

Støttemedlemmer om sitt arbeid
Etter generalforsamlingen var FUGs fem eldste støttemedlemmer invitert til å orientere om sitt u-hjelpsarbeid. Først ut var Margrethe Sunde fra Apotek 1. Hun omtalte apotekkjedens forhold til FUG som preget av nysgjerrighet, godtroenhet og optimisme. Sunde nevnte tre forventninger apotekkjeden har til Farmasøyter Uten Grenser:

  • Organisasjonen skal være konkret og få fart i prosjekter
  • Profesjonelle partnere, som går inn med bidrag, ønsker innsats og måloppnåelse
  • En fremtid - organisasjonen bør ha prosjekter man kan følge over mange år

Linn Merete Huse og Anne Mathilde Kvamme fortalte om Pfizers initiativer i Afrika. «Som verdens største legemiddelselskap føler vi et særlig ansvar i forhold til helseutfordringer i fattige land», meddelte de. Blant legemiddelgigantens bidrag er kampen forå utrydde Trakom (betennelse i øyets bindehinne, forårsaket av en mikroorganisme. Lidelsen rammer 150 millioner mennesker, særlig i u-land). Her kunne selskapet vise til oppimot 90 prosent reduksjon i enkelte land. Andre program som ble nevnt var diflukaninitiativet og bidrag til bekjempelse av HIV/AIDS i bl.a. Uganda. Pfizer har dessuten et program kalt Global Health Fellow Program, der firmaet betaler reise, opphold og lønn for ansatte som yter en innsats i fattige deler av verden.

Fra Vitusapotek fortalte Kjersti Aarskog og Mathias Rasch-Halvorsen om kvalitetssikring og undervisning om legemidler på Filippinene (se NFT nr. 2/2007).

Representanten for Kragerø tablettproduksjon måtte melde frafall. I stedet fikk vi høre litt om UiO-studentene Anne Sveaass og Berte Heddings erfaringer fra Mali.

Elveblindhet, HIV/AIDS, HPV (livmorhalskreft), ble nevnt som MSDs kampsaker. Arbeidet innebærer mellom annet å sikre utviklingslands tilgang til MSDs produkter.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 22.)