Etter å ha lest om den inntil da ukjente farmasøytiske displinen «farmasøytikk» på Wikipedia, gikk lederen for Norges Farmaceutiske Forening, Anne Markestad, ut og oppfordret kolleger til å skrive gode, etterrettelige artikler om farmasi på nettleksikonet.

Ennå ikke fornøyd

Og noen har fulgt rådet: I dag blir du omdirigert til «galenisk farmasi» fra «farmasøytikk» og artikkelen er fyldigere enn den siste.

— Hvor fornøyd er du med dagens artikler om farmasi, Anne Markestad?

— Jeg ser forbedringer på sidene, men det er mye kunnskap som mangler. Her er det rom for å legge til mange nye artikler og utdype de som står.

— Mye av det som står om farmasi og farmasøyt er med stor vekt på historien. Farmasihistorie er spennende, men vi trenger bedre beskrivelser av dagens moderne farmasi. Vi mangler noe om legemiddelutvikling, legemiddeldokumentasjon, moderne galenisk farmasi og klinisk farmasi, sier Markestad.

I den gamle artikkelen ble «farmasøytikk» definert som «en disiplin innen farmasi som omhandler alle sider ved omdanningen av et nytt kjemisk stoff til et legemiddel». Videre skulle farmasøytikken være delt inn i grenene farmakokinetikk, farmakodynemikk, galenisk farmasi, farmakogenomikk, farmasøytisk formulering og farmakognosi.

Opprettet fagwiki

En av kommentatorene til den forrige Farmatid.no-artikkelen, Nina Aldin Thune, som representerer det farmasihistoriske nettstedet Farmasihistorie.com, mener det er et problem at personer uten fagkunnskap oversetter fra andre språkutgaver av Wikipedia.

— Vi besluttet å opprette en fagwiki for farmasi nettopp på grunn av frustrasjonen over bidragsytere uten fagkunnskap, forteller hun.

— I tilfellet som Farmatid.no oppdaget, har nok artikkelen blitt oversatt fra britiske Wikipedia. Farmasihistorie.com prøver så godt som mulig å kvalitetssikre informasjonen. Blant annet har vi en farmakolog som blir spurt når det legges inn tvilsomme opplysninger i artikler om legemidler, skriver hun i sin kommentar.

— Slik Wikipedia fungerer, der hvem som helst kan bidra med artikler, vil det oppstå feil, og vi ønsker at farmasøyter skal hjelpe til med kvalitetssikring, uttaler hun.

— Den omtalte artikkelen vil bli erstattet med en ny med tittel «Galenisk farmasi» når den er blitt skrevet fra grunnen av på Farmasihistorie.com, lovde Nina Aldin Thune tidligere i høst, og hun har holdt ord.