Tekst: Eirin Guldsten Robinson, fag- og kommunikasjonsrådgiver i Norges Farmaceutiske Forening

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 6/2011 side 18. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.