Institutt for farmasi (IFA) har i mange år hatt en gammel apotekerdisk, ­plassert i et hjørne i et undervisningsrom, og det er denne som inntil nylig har fungert som treningsarena for ­studenter som ønsket å øve på resept- og kundeekspedisjoner. 

Instituttet har nok innsett over ­lengre tid at disse fasilitetene ikke speiler ­situa­sjonen som farmasøyter arbeider under i dagens apotek. 
 

Bygger selvtillit og trygghet

IFA tok derfor kontakt med Apotek 1 om de kunne hjelpe dem med å ­planlegge og få på plass tidsriktige lokaler, noe  de umiddelbart responderte ­positivt på. Resultatet er at instituttet har fått et nytt flott funksjonelt apotek med selvvalgskasse og reseptur­stasjon – ideell for kommunikasjon og apoteksimuleringstrening. 

Gode kommunikasjonsferdigheter er av stor betydning for å identifisere og dekke apotekkunders behov for helsehjelp og bidrar til å sikre riktigere ­legemiddelbruk. Det er derfor viktig å trene slike ferdigheter før man går ut i apotekpraksis og møter virkelige kunder og pasienter. Det handler  også om å bygge selvtillit og trygghet hos ­studentene. For dagens bachelorkull er det i underkant av fem måneder til de kan stå som ­alenefarmasøyter i apotek og er ansvarlig for ekspedisjonene som skjer i apoteket. 

Snorklipping: Prosjektleder Khanh Quang Huynh fra Apotek 1 fikk æren av å foreta den høytidelige snorklippingen. Til høyre praksis-koordinator Kjell H. Halvorsen. Foto: David Jensen

Praktisk trening viktig

Under den offisielle åpningen mandag 6. januar påpekte også fag- og kvalitets­direktør i ­Apotek 1, Ellen Karine Ous, betydningen av at farmasøytene i apotek har gode ­kommunikasjonsferdigheter. I sin tale til studenter og ansatte ved IFA sa hun blant annet følgende: 

«Som Norges største arbeidsgiver for farmasøyter, så trenger vi enda flere kunnskapsrike og omsorgsfulle farmasøyter inn i våre apotek, og når vi fikk forespørsel om å hjelpe til med et ­treningsapotek, var det ikke ­vanskelig å si ja til det. Det å samarbeide med ­utdanningsinstitusjoner er viktig for oss, derfor var det lett å ta beslutning om å investere i dette trenings­apoteket. Vi er så glade for at det tilrettelegges for ­praktisk trening på kundemøter også underveis i studiet, og ikke bare i praksistiden.»
 

Stilte opp: Apotek 1 har bistått i arbeidet med å få et tidsriktig øvingsapotek, og fagdirektør Ellen Karine Ous tok turen nordover til åpningen. Foto: David Jensen

Lyd- og kamerautstyr kommer

I det videre skal det etableres audio- og videoopptaksmuligheter i rommet. ­Tanken er at studentene skal få mulighet til å trene seg i apoteknære situasjoner, samt å se og høre seg selv. Dette vil gjøre dem mer bevisste i forhold til hvordan de opptrer i kundemøter, og muliggjør ­justeringer både i forhold til hvordan man kommuniserer verbalt og nonverbalt.
 

(Publisert i NFT nr. 2/2020 side 26.)