— Vi ønsker oss flere søkere, sier Flægstad, som er opptaksleder ved skolen, til Farmatid.no.

— Det ser imidlertid ut som vi skal greie å få fylt opp plassene før studiestart, og det er vi selvfølgelig svært glad for. Totalt har vi hatt 215 søkere, hvorav 41 hadde oss som førstevalg. 51 har fått tilbud og 37 har foreløpig sagt ja, men av erfaring vet vi at en del gjerne faller fra ved studiestart. Totalt har vi 30 plasser, sier opptakslederen ved HiNT.

Taper for Bergen

Anders Svadberg, studiekonsulent ved Universitet i Tromsø (UiT), sier at de ikke har så mange søkere som ved Universitetene i Oslo og Bergen.

— Etter at Bergen opprettet sitt farmasistudium har vi merket en nedgang i antall søkere. Dette jobber vi med å forbedre, påpeker han.

— For eksempel vurderer vi stadig kvaliteten på studiet. Samtidig kommuniserer vi aktivt via media at vi ønsker flere studenter velkommen hos oss.

— Til nå har vi totalt hatt 406 søkere, hvorav 38 har hatt oss som førstevalg. 60 har fått tilbud og 41 har foreløpig sagt ja. Vi håper minst 35 stiller ved studiestart, sier Svadberg.

— Kjønnsfordelingen hos oss er ganske jevn, og antallet studenter på studiet har de siste åra ligget på rundt 35, legger han til.

Flertall kvinner

Ved Universitet i Bergen (UiB) er imidlertid et flertall av søkerne kvinner, ifølge studiekonsulent Anne Berit Apold. 

Også der får de fylt opp plassene.

— Etter hovedopptaket har vi fått 26 ja-svar av 37 tilbud. Totalt søkte 436 seg til UiB og 38 hadde oss om sitt førstevalg.

— Vi er veldig fornøyd med disse tallene, sier Apold til Farmatid.no.

Oslo mest pop

Informasjonsrådgiver i Samordna Opptak, Henrik Christie, sier at det er klart flest søkere til farmasiutdanningene ved UiO og HiO.

— Studentene som ønsker seg til UiB og UiT er cirka det halve av de som ønsker seg til Oslo. Halverer du den massen igjen, får du antallet som ønsker seg til HiNT. I år var det totalt 828 søkere til UiO, 139 av disse hadde studiestedet som førstevalg. 121 har fått tilbud og 88 av disse har sagt ja, oppsummerer han. UiO har 63 studieplasser.

— Ser man på HiO så har disse 705 søkere, der 164 har høyskolen som førstevalg. 110 har fått tilbud og 83 har sagt ja. Totalt er det 60 plasser ved HiO, opplyser Christie.