Både instituttbygningen og farmasifaget ferier 90-årsjubileum dette studieåret. De første studentene begynte høsten 1931, og i 1932 flyttet de inn i farmasibygningen. 

Mandag 13. september startet det som skal være en feiring hele året til ende med taler, musikk og kake. 

Farmasøyt og dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Solveig Kristensen, var glad for å kunne være med å feire instituttet hun har sterk tilknytning til og som står som et symbol på farmasi i Norge. 

— Det er noe eget ved dette instituttet, sa hun. 

Les også: Farmasøyt Solveig Kristensen tar over ledelsen av Mat-Nat ved UIO

Gode minner: Dekan Solveig Kristensen har varme følelser til Farmasøytisk institutt og glad hun kunne være med på feiringen. 

Håper på nye lokaler før neste runde år

Kristensen tok også for seg grove trekk av faget og bygningens historie gjennom de 90 årene og minnet at apotekvirksomheten i Norge vokste raskt under forbudstiden da apotek var de eneste som kunne selge sprit og at den voksende næringen var med å gjøre det mulig å bygge det som ble den første bygningen på Blindern universitetsområde. 

— Vi kan nesten si at dette bygget er finansiert av sprit, smilte hun. 

Som mange andre farmasøyter har hun varme følelser for bygningen, men hun gleder seg på vegne av faget, studentene og de ansatte til de kan flytte inn i nye lokaler når Livsvitenskapsbygget står klart. 

— Det blir et godt grunnlag for videreutvikling av farmasien, sa hun og håper at det skjer før 100-årsjubileet. 

Les også: Livsvitenskapsbygget skal sikre norsk legemiddelberedskap

Viktig fag

Rektor Svein Stølen skrøt av instituttet, studentene og farmasien som virkelig har vist sin store betydning under pandemien. Han manet til å feire ved å se tilbake på en ærverdig historie, men også til å se fremover mot nye tider i nye og moderne lokaler.   

— Det er ingen tvil om at farmasifaget står sterkt og at farmasifaget vil bli viktig også i fremtiden, sa han og gratulerte farmasien med dagen. 

Viktig fag: Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, la vekt på hvor viktig farmasi er, har vært og vil bli i fremtiden. 

Dedikerte og flotte mennesker

Instituttleder Kathrin Bjerknes satte pris på alle de gode ordene fra universitetsledelsen og gleder seg til å bruke studieåret på å feire bygningen og faget, men hun understreket at det viktigeste er de som er inne i bygningen og utøver faget.

— Det er alle de dedikerte og flotte menneskene som er Farmasøytisk institutt, sa hun. 

Les også: Kathrin Bjerknes blir ny leder ved Farmasøytisk institutt

Tok over i et festår: Kathrin Bjerknes tok over som instituttleder 1. april og starter med et festår. 

Feirer ett studieår til ende

Jubileet blir markert gjennom hele studieåret, med blant annet farmasihistorisk filmkveld og åpent hus i farmasibygningen. Neste hendelse er et historisk til bakeblikk den 23. september, og det avsluttes med jubileumsfest 17. juni.

Nøt kake og god stemning: Studentene Liya Gebremariam og Jennifer Andersen overvar åpningen og koste seg med kake. 
Sang for instituttet: Farmasøyt og stipendiat på Farmasøytisk institutt, Helene Liepelt Nystedt, sang og spilte under jubileumsåpningen.