Den 28. oktober 1994 ble Norsk Farmasi­historisk Selskap (NFHS) opprettet. For å feire at det er et kvart århundre siden starten, inviterte selskapet til et utvidet høstmøte på Oslo katedralskole tidlig i november 2019.

Styreleder i NFHS, Liv Slettevold, startet kvelden med å skissere selskapets historie og takket alle som har vært med på å jobbe for at historien om farmasi i Norge blir bevart.

Av viktige grunnsteiner for selskapet trakk hun spesielt frem Apotekforeningens tidsskrift som i en periode på slutten av 1980-tallet hadde et årlig farmasihistorienummer, og de som aktivt arbeidet for å bli tildelt, og gjennomførte, den europeiske farmasihistoriske kongressen i Oslo i 1987.

— Og i dag kan vi glede oss over at ­selskapet har eksistert i 25 år, og vi kan glede oss over det store arbeidet som allerede er nedlagt, sa hun.

Aktiv historieformidling

Slettevold slo fast at selskapet i sitt 25. år ­fremdeles er i full aktivitet. Det avholder det årlige høstmøtet, gir ut medlemsbrev, har bidratt til prosjektet Mitt farmasiliv ved Universitetet i Oslo, vedlikeholder nettsiden, deltar på ­internasjonale konferanser og, ikke minst, har siden 1997 utgitt tidsskriftet Cygnus.

— Det er beundringsverdig hvor mye våre forgjengere har greit å dokumentere og ­publisere, sa hun og minnet om at nesten alle de gamle numrene av Cygnus kan leses på selskapets nettside.  

Hun fortalte også at foreningen har blitt ­invitert til å holde forelesninger om farmasi­historie på flere undervisningssteder etter at den gjorde en kartlegging av historieunder­visningen på ­farmasiutdanninger i Norge.

— Det har vært en stor opplevelse å høre disse studentene si at det var jo veldig ­spennende. Jeg som trodde historie var så ­kjedelig, smilte hun.

Fremover mener hun selskapets viktigste arbeid blant annet vil bli å dokumentere de historiske grunnene til legemiddelmangel og overgangen til ny apoteklov.

Drivende krefter

I løpet av kvelden intervjuet Slettevold tre ­æresmedlemmer som har vært aktive i og viktige for både selskapet og norsk farmasi generelt.

Mathis Gundersveen og Aslaug Gombos var viktige i prosessen frem mot oppstarten av selskapet, de første årene og lenge etterpå. Gombos var blant annet redaktør for Apotekforeningens tidsskrift på 1980-tallet, hun har vært leder i Norges Farmaceutiske Forening, sekretær i Norsk Farmasøytisk Selskap og hun var leder i interimsstyret for Norsk ­Farmasihistorisk Selskaps samt dets ­første leder. ­

Gundersveen har vært president i Apotekforeningen, generalsekretær i ­Norges Farmaceutiske Forening og har hatt flere ­internasjonale verv, blant annet visepresident i FIP (den internasjonale organisasjonen for ­farmasøyter), var aktiv i arbeidet for å få et norsk farmasihistorisk selskap på beina og var leder i perioden 1997–2003.

— Dere har vært en drivende kraft i mange sammenhenger, slo Slettevold fast.

De to fortalte litt om sitt arbeid og sin ­opplevelse av historien. Gundersveen snakket blant annet om arbeidet som sikret viktigheten av den farmasihistoriske samlingen på Norsk Folkemuseum.

— De farmasihistoriske samlingene er faktisk blant de mest populære og folkemuseets mest besøkte, påpekte han.

Gombos fortalte om arbeidet som redaktør i Apotekforeningens tidsskrift og det årlige historienummeret som var med på å berede grunnen for selskapet.

— Vi ville prøve å få til et nummer av tids­skriftet i året som var farmasihistorie. Det var stoff nok, og jeg tror det ble litt populært også. Dette har jeg sett som bakgrunnen for at ­Cygnus kom i stand noen år etter, sa hun.

De to æresmedlemmene avsluttet med å skryte av hvordan selskapet har utviklet seg de siste årene og kom med en oppfordring til apotekkjedene om å ta samfunnsansvar for historien og finansiere Cygnus før de mottok stående applaus og blomster.

Glad ungdommen har tatt over

Slettevold intervjuet også æresmedlem Gunvor Solheim som blant annet har vært nestleder i Farmasihistorisk Selskap, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap og styreleder i forlaget Cygnus, i tillegg til å være aktiv i arbeidet ved farmasiavdelingen på folkemuseet.

— Jeg har vel alltid vært interessert i ­historie, smilte hun og fortalte at hun allerede på ­studiet leste mye historie utenom det som sto på pensum.

Historieengasjert: Styreleder i NFHS, Liv Slettevold (til høyre) intervjuet Gunvor Solheim om hennes historiske arbeid. 


Som pensjonist ble det enda mer arbeid med farmasihistorie. Hun skrev blant annet et ­kapittel i Nina Refsums bok om sykehus­farmasiens 150 år.

— Jeg blir ikke lei av å fordype meg i ­historien, smilte hun.
Etter hvert ble det mange artikler og foredrag fra farmasihistorieentusiasten som avsluttet med skryt av selskapet.

— Jeg synes dere gjør det veldig bra som dere gjør det, og jeg er veldig glad ungdommen har overtatt, smilte hun og ble som de to andre æresmedlemmene hyllet med applaus.

Kvelden og jubileet fortsatte med ­omvisning i Katedralskolens gamle bibliotek og ­apoteker Kjell-Erik Andersens farmasiboksamling før det ble servering og høstmøte med ­farmasi­­historiske foredrag.

(Publisert i NFT nr.1/2020 side 8)