I en fjordarm nær havet i Nord-Trøndelag har en liten farmasiutdanning klort seg fast i 20 år til tross for nedlegging- og effektiviseringstrusler. De første studentene ble tatt inn 15. august 2001, og mandag 25. oktober i år feiret reseptarutdanningen ved Nord Universitet Campus Namdal i Namsos 20 år med celebert besøk, mye fag, kake og god mat. 

Les også: Skjebnetimen nærmer seg for farmasøytene på Campus Namda

Historien

Elisabeth Moen Rørvik, som var den første farmasøyten som ble ansatt ved det som da het Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT), presenterte et historisk tilbakeblikk på prosessen med å starte farmasiutdanningen i Namsos. 

Historien startet med at apoteker Per Nervik manglet farmasøyter til sine apotek i Nord-Trøndelag. Han kontaktet HiNT i 1998 og spurte om det var mulig å starte en reseptarutdanning i Namsos. HiNT, avdeling Namsos, med dekan Grethe Bøgh Ness og kontorsjef Tor Brenne var i samme tidsperiode på jakt etter mulige utviklingsmuligheter for høgskolens avdeling i Namsos. 

22. mars 2000 vedtok høgskolestyret å starte en prosess frem mot søknad om opprettelse av en reseptarutdanning i Namsos. Etter en bred høringsrunde vedtok styret å sende søknad om opprettelse 11. november. 

Selvsikkert ansatte de Moen Rørvik som første ansatte ved reseptarutdanningen 1. februar 2001 og 19 dager senere mottok høgskolen positivt svar fra departementet og startet for alvor arbeidet med å opprette studiet. 15. august kom de første studentene, som stort sett var lokalt rekruttert. 

Les også: Fruktbar farmasikonferanse i Namsos

Første farmasøyt: Farmasøyt Elisabeth Moen Rørvik var den første som ble ansatt på den nye utdanningen i 2001. Foto: Unn Siri Olsen

Lokal innsats og gode hjelpere

Det var mange viktige støttespillere som bidro til opprettelsen og starten av utdanningen. Moen Rørvik trakk spesielt fram kjemilærer Jarle Berg, Rachel Suissa fra daværende Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Annette Bauer-Brandl fra Universitetet i Tromsø (UiT).

— Å opprette studiet hadde ikke gått uten lokale initiativ, hardt arbeid og god støtte og hjelp fra spesielt HiOA og UiT, slo hun fast.

Fra å ha én ansatt i starten er det nå rundt 11 ansatte ved farmasiutdanningen, utdanningen har gode søkertall og god progresjon på forskningsproduksjon, og den har utdannet nesten 500 reseptarfarmaøsyter.  

Les også: Rektoren snur– vil bevare Campus Namdalen

Feiret med stil: Feiringen ble avsluttet med en høytidelig middag. Foto: Urd Andestad