Gamle studenter, kolleger innen farmasien, bidragsytere til jubileet, tidligere og nåværende lærere samt representanter for styre og stell ved høgskolen var blant de som hadde funnet veien til Katti Anker Møllers hus i Pilestredet denne høstkvelden. Her ble de møtt av taffelmusikk – saksofon og kontrabass, og kunne forsyne seg av et veldekket bord med fingermat. Praten gikk livlig og tonen var uformell.

Videovisning og taler
Nina Eitrem Haavie, reseptar og mangeårig ansatt ved bachelorutdanningen, har vært primus motor for markeringen gjennom jubileumsåret 2010. Som konferansier loset hun gjestene gjennom programmet på en jovial og sikker måte. En informativ jubileumsvideo ble avspilt før rekken av talere ble introdusert.

Først ut var prorektor ved HiO Per Arne Olsen. Han deklamerte Inger Hagerups dikt «Min onkel triller piller», og fikk forsamlingen til å dra på smilebåndet da han leste linjen «han er så tynn og trist og blek».

— Apotekyrket ble i alle fall sett på

som viktig, påpekte Olsen, og viste til at baker og brannmann også nevnes i dette diktet.

Prorektoren fremførte noen velvalgte ord om dagens bachelorstudium, men la spesielt vekt på HiOs fremtidsvyer. Han proklamerte at høgskolen vil satse på forskning fremover. Som avslutning på innlegget viste han musikalske ferdigheter ved å spille et stykke på tverrfløyte.

Deretter kom talerne på en snor: Dekan ved avdeling for helsefag, Nina Waaler Loland, løftet blikket og fokuserte i likhet med prorektoren på HiOs ståsted i fremtiden. Ambisjonen er å få universitetsstatus.

Hans-Christian Åsheim fremsto som ydmyk overfor oppgaven som nytilsatt studieleder ved bachelorutdanningen. Han er rede til å gjøre en god jobb både for studenter, lærere og studiet som sådan.

Spreke pensjonister
Cand.pharm. Rolf Klevstrand, Reseptar-utdanningens første rektor (1961–1974), holdt et levende innlegg om studiets første år. Han mintes pionertiden og de kummerlige forhold med undervisning på forskjellige steder, via klasserommet i en leilighet i Odins gate til lokalene på Bredtvet i Oslo. (Detaljer kan leses i Cygnus-heftet «Reseptarene – en ressurs i 50 år», som er bilag til denne utgaven NFT.) 87-åringen beskrev dessuten den første læreren i kjemi, ildsjelen Oddbjørn Solli, som avløste ham i rektorstillingen (1974–1999). Klevstrand understreket at cand.pharm. Solli var meget betydningsfull for utviklingen av Reseptarutdanningen.

Av det første reseptarkullet som ble utdannet i 1962, er det nå kun fem gjenlevende. Tre av disse kom til feiringen og de ble alle påskjønnet med gaver, i likhet med sin gamle rektor. Solveig Solli, enken etter Oddbjørn Solli, deltok også i dette celebre selskapet.

Alle de fire andre utdanningsstedene for farmasøyter var til stede, og hver og en av representantene holdt en kort tale og overrakte presanger til jubilanten. I tillegg var Apotekforeningen og Boots apotek blant de som tok mikrofonen og uttrykte sine lykkeønskninger.

Ros til dagens studenter
Dagens studenter (2. år) ved bachelor-utdanningen i farmasi på HiO passet på at arrangementet gikk smidig, der de stilte opp som så vel garderobevakter som servitører.

— Vi opplevde det som et godt organisert arrangement, ikke minst takket være studentene. De ordnet opp i det stille. Jubileumskomiteen har dessuten jobbet målrettet, forteller en fornøydNina Eitrem Haavie etter at feiringen er i havn.

— For meg personlig ble denne festen, Cygnus-heftet og videoen en flott markering, poengterer Haavie, som går over i pensjonistenes rekker 1. desember. Et verdig punktum for et langt yrkesaktivt liv, med andre ord.

(Publisert i NFT nr. 11/2010 side 6–7.)