André Luong

 

Alder: 28 år

Stilling: Forsker (stillingskode), Statens legemiddelverk, lagleder for Legemiddelovervåking – bivirkninger og sikkerhetsinformasjon

Uteksaminert: 2016 fra Universitetet i Bergen

Antall år i nåværende stilling: 2,5 år på Legemiddelverket

 

Hva skulle du ønske studiet hadde gjort for å gjøre deg forberedt til jobbsøking og arbeidslivet?

— Jeg synes ikke nødvendigvis det er studieprogrammet sitt ansvar å forberede studentene på jobbsøking. Tenker det er mange muligheter utenfor studiet som man kan og bør oppsøke, også på utdanningsinstitusjonen (og hos fagforeningen). 
Jeg synes studiet og praksisperioden forberedte meg bra nok til en apotekjobb, som jo er hvor de fleste farmasøyter jobber, men det er nok vanskelig å skjønne under studiet at det finnes mange andre arbeidsplasser for farmasøyter, spesielt hvis du studerer utenfor Oslo som jeg gjorde. Jeg tenker det er studentenes ansvar selv å oppsøke muligheter utenfor tradisjonelle arbeidssteder og innhente informasjon om hva slags kompetanse som eventuelt er nyttig å ha med seg.

Les også: Ferske farmasøyter forteller: Aina Kristin Pham

Hva slags jobb siktet du på etter studiene?
Hvorfor?

— Klinisk farmasi virket veldig spennende, det føltes som om det var en variert hverdag med mange utfordringer. Jeg hadde en del positive erfaringer da jeg var på utveksling i Norwich. Det er mer utbredt med kliniske farmasøyter i England, og vi fikk muligheten til å hospitere og følge én av de som jobbet ved sykehuset tilknyttet universitetet. Opplegget var veldig bra, og jeg husker at jeg tenkte at dette hadde jeg lyst til å drive med etter studiet.
Klinisk farmasi er ikke så utbredt og etablert i Norge som det er i Storbritannia, men jeg ser at det stadig vokser og er mer fokus på dette. Det har kommet noen gode studier om effekten av kliniske farmasøyter i Norge de siste årene. Jeg mener selvfølgelig farmasøyter har en viktig rolle i legemiddelbruken hos pasientene, og kompetansen vår kan brukes bedre i Helse-Norge enn det gjøres i dag.
Det var ikke klinisk farmasøyt jeg ble, men fikk heldigvis jobbe med legemiddelsikkerhet fra et litt annet perspektiv.

Les også: Ferske farmasøyter forteller: Lisa Marie Serumal Kronstad

Er det vanskelig å komme inn i den delen av bransjen?

— Legemiddelovervåking er ikke et kjempestort fagområde, spesielt i Norge. Det er hovedsakelig nasjonale legemiddelmyndigheter, som Legemiddelverket, og større kontorer til legemiddelfirmaer som driver med dette, så mulighetene er nok ikke de største. Samtidig er det et fagområde der det skjer mye, og hvor det er konstant utvikling med mange nye muligheter.

Hvordan gikk du frem for å få jobb?

— Jeg søkte bredt og sendte søknader, selv om jeg følte at jeg ikke var helt kvalifisert.
Jeg vurderte lenge å skaffe tilleggskompetanse som jeg tenkte var nyttig. Jeg takket faktisk ja til å begynne på helseøkonomistudiet ved Universitetet i Oslo, men så fikk jeg et intervju hos Legemiddelverket, og da ble det ikke noe mer av de planene.

Hvordan var det å være i jobbintervju?

— Jeg har bare vært på ett jobbintervju, men det var overraskende hyggelig. Min nåværende sjef (Unni Hjelmaas) har en avslappende tilstedeværelse som smitter lett over, og jeg gikk derfra med en god følelse. Ante egentlig ikke hva de kom til å spørre om, så jeg husker at jeg tenkte at jeg får bare ta det som det kommer.

Hvordan var det å gå fra studier til jobb?

— Kultursjokk. Forsvaret ble min inngang til arbeidslivet, som vernepliktig farmasøyt så gikk jeg fra å være rundt studenter på min egen alder, til å være rundt yrkesmilitære på heltid. De samme vitsene og kulturreferansene slår liksom ikke helt an. Det var også en del sterke personligheter, og da kan det bli vanskelig å ha nok selvtillit til din egen kompetanse. Samtidig lærte jeg masse, både faglig og om meg selv.

Hvor lenge var du i din første jobb?
Hvordan var prosessen med å bytte jobb?

— Jeg var i Forsvaret i 12 måneder.
Fikk deretter tilbud om å jobbe i et apotek av sjefen min i Forsvaret (som også er regionsjef for en av apotekkjedene) etter vernepliktsåret, så det var ikke en lang prosess med noe søking på den tiden. Jeg nølte litt med å forlate Bergen, ble veldig glad i den byen, så utsatte dette med å flytte hjem til Oslo igjen. Samtidig med apotekjobben begynte jeg å lete etter litt andre utfordringer. Vurderte som sagt å begynne på noe ekstra studier, og så også på muligheten for å begynne på en doktorgrad, men etter hvert åpnet det seg en mulighet hos Legemiddelverket, som jeg heldigvis fikk.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

— Det er vanligvis en variert hverdag med mange ulike prosjekter på gang, så det er nok ingen dager som er helt like. Det går en del i møter som oftest …
Bivirkningsdatabasen ble fra 2020 et nasjonalt helseregister, som gir mange nye muligheter. Mange av oppgavene våre er knyttet til dette registeret. Blant annet jobber vi med å få koble data fra forskjellige helseregistre sammen, og vi jobber med å få bivirkningsregisteret opp på Helseanalyseplattformen i samarbeid med Direktoratet for e-helse. Det kommer til å gi oss mange nye muligheter for å lete etter bivirkningssignaler. Vi jobber også med flere prosjekter som skal gjøre det lettere for helsepersonell å melde, blant annet ved å integrere meldeskjemaet inn i pasientjournalen, og inn i Eik (ny felles IT-løsning for apotekene, red. anm.). I tillegg til slike prosjekter har vi ansvar for å gi råd og informasjon om trygg legemiddelbruk som en av våre faste oppgaver.
Siden pandemien inntraff, har det selvfølgelig vært mye fokus på vaksinene og sikkerheten av disse. Det er et mye høyere tempo, mange nye utfordringer som skal løses, og mye mer samarbeid på tvers av fag og helseinstitusjoner, som krever en god del organisering, og vi jobber kontinuerlig med å lete etter bivirkningssignaler i samarbeid med andre lag på Legemiddelverket.

Hva er ditt beste råd til nyutdannete farmasøyter?

— Ikke ha skyhøye forventninger om å få drømmejobben rett ut fra studiet. Skaff relevant kompetanse og erfaring som kan skille deg ut fra andre, og ta de mulighetene som åpner seg, selv om det ikke var helt det du så for deg. Søk bredt, og søk selv om du føler at du kanskje ikke er den mest kvalifiserte.

Hva er den største nybegynnertabben du har gjort?

— Før hadde jeg en vane med å ikke svare på anrop fra ukjente numre. Tabben var å ikke sjekke nummeret rett etterpå. Plutselig innså jeg at jeg hadde ignorert masse anrop fra Legemiddelverket i en uke, som lurte på om jeg ville komme på intervju. Det ordnet seg heldigvis.

Hvorfor er du medlem i Norges Farmaceutiske Forening?

— Mener at det er viktig med en fagforening som jobber for medlemmenes interesser. På Legemiddelverket er det i hvert fall dyktige lokale tillitsvalgte som har gitt meg masse gode råd og hjulpet meg veldig i starten av min arbeidskarriere. Det er også veldig greit å ikke stå alene mot arbeidsgiver, i tillegg til mange andre goder (juridisk hjelp, gode rentebetingelser på boliglån osv.).

(Publisert i NFT nr. 3/2021 side 16-18)