Afghanistankomiteen har støttet utdanning av helsepersonell i Afghanistan siden 2002. I 2018 startet de utdanning av farmasøyter ved høyskolen i Gardez i Paktiaprovinsen.  I januar mottar 34 nyutdannede kvinner og menn fra provinsene Ghazni, Khost, Logar Paktia, Paktika og Wardak diplomet. Av studentene er 15 prosent kvinner, og det er et mål for komiteen å sikre en solid kvinneandel på utdanningene de støtter.

— Dette er veldig konservative provinser, og de fleste områdene der studentene kommer fra er styrt av Taliban. Det er de første jentene i disse provinsene som blir farmasøyt, sier landdirektør Terje Watterdal som nylig har kommet fra Afghanistan. 

— Det er en stor ting når det gjelder å bedre tilgangen på medisiner, sier han.

Les også: Apotekeren i Afghanistan

Kvinnelige farmasøyter er viktig

Mangelen på farmasøyter i Afghanistan og ikke minst på landsbygda i de mest konservative områdene er stor, og det er viktig å få helsepersonell med legemiddelkompetanse. Ikke minst er det viktig at det er kvinner. 

— Så lenge det ikke er kvinnelige farmasøyter, så kan heller ikke kvinnene i familiene gå ut å kjøpe medisiner. Det betyr at de vil måtte forklare mannen sin, og det er en stor barriere for å gjøre det, for at han skal snakke med en annen mann for å få tak i disse medisinene, forklarer han.

—Så det at vi da kan få kvinnelige farmasøyter, betyr at kvinnene får større innflytelse overfor sin egen helse, sin egen kropp, og da spesielt sin egen reproduktive helse, så dette er en stor sak, sier han og legger til at feilmedisinering er et stort problem i hele Afghanistan.

— Det å gå til en farmasøyt selv og også få råd og veiledning om hva man faktisk behøver av medisiner vil bety mye. 

Les om hvordan du kan gi bort en farmasøyt her

Utfordrende å rekruttere kvinner

Watterdal opplyser at kvinnene som blir farmasøyter antakelig får jobb som community health worker, som er et system for helsepersonell på landsbygda hvor det ikke er klinikker. Lokale kvinnelige community health workers har en helt annen tilgang til hjelpe kvinner og er en viktig del av helsetilbudet på landsbygda. På sikt håper han de også kan hjelpe til å opprette egne kvinneapotek. 

Kullet som nå er ferdig og gleder seg til eksaminasjonsseremonien i januar er første kull. Det var en stor jobb å rekruttere kvinnelige studenter fra den konservative landsbygda. Men de har også gjort samme prosess på utdanningene av annet helsepersonell og ser at når noen går foran med et eksempel blir det lettere å rekruttere i neste omgang.

— Vi regner med at ved neste inntak i april, vil det bli lettere å få kvinnelige søkere, sier han.