NFTs fagredaktørgruppe ble etablert i 2008 med blant andre Erik Andrew, ­(Helsedirektoratet), Espen Molden ­(Universitetet i Oslo, UiO) og Ingunn Tho (den gang Universitetet i Tromsø (UiT), nå UiO). Disse tre gir seg som fagredaktører idet vi ­skriver 2015. Det gjelder også Lone Holst (Universitetet i Bergen, UiB), som har vært fagredaktør i årene 2012–2014. Alle har gjort en solid jobb med å øke det ­vitenskapelige stofftilfanget i tidsskriftet. 

De fire øvrige fagredaktørene, Ane ­Gedde-Dahl (Høgskolen i Oslo og ­Akershus, HiOA), Hedvig Nordeng (UiO) og Anne Berit C. Samuelsen (UiO) fortsetter en ­treårs­periode til, i tillegg til Terkel Hansen (UiT) som er utnevnt for årene 2014–2016.

Vil spre kunnskap

Marianne Hiorth. Foto: UiO

Blant dem som overtar den vitenskapelige stafettpinnen i NFT er Marianne Hiorth, cand.pharm. (UiO, 1999) og ­dr.scient., nå professor i galenisk farmasi ved ­Farmasøytisk institutt ved UiO. 

— Et av områdene jeg brenner for er ­formidling og da særlig populærviten­skapelig formidling. Som fagredaktør ser jeg frem til å bidra til at viktig kunnskap blir spredt til en større gruppe. Jeg gleder meg også til å jobbe for å få flere til å publisere i NFT, uttaler hun.

Hovedansvarsområde i NFT vil være galenisk farmasi, legemiddelproduksjon, legemiddelteknologi, fysikalsk farmasi og biofarmasi.

Formidling på norsk viktig

Reidun L. S. Kjome. Foto: Privat

Reidun L. S. Kjome er utdannet cand.pharm. fra Danmarks Farmaceutiske ­Højskole (2002). Etter et par år i ­Farmasøytisk ­rådgivningstjeneste på Haukeland syke­husapotek, tok hun doktorgraden på UiB. I dag har hun en kombinert stilling som ­postdoktor og førsteamanuensis på Senter for farmasi i Bergen. 

Kjome har et bredt interessefelt innen ­samfunnsfarmasi, fra legemiddelbruk på sykehjem, til farmasøytens rolle og ­apotektjenester. I det siste har hun vært særlig interessert i hvordan man kan gjøre helsefag­studenter gode på tverrprofesjonelt samarbeid. 

— Jeg tror vi går inn i en meget ­spennende tid med nye arbeidsoppgaver for ­farmasøyter både i og utenfor apotek, og det å kunne ­samarbeide på tvers av profesjoner blir svært sentralt, kommenterer Kjome og legger til: 

— Det blir også viktig å gjøre studier for å finne ut hvordan vi som farmasøyter best kan bruke kompetansen vår til å bidra til bedre ­folkehelse. NFT blir en sentral ­publiseringskilde for dette arbeidet, både fordi det kanskje er litt lavere terskel for masterstudenter og andre nye forskere å skrive på norsk, og fordi man når ut til et veldig viktig publikum. Jeg håper ­dessuten å få inn artikler der man har forsket på ­undervisning: Hvordan utdanner vi best mulig farmasøyter i dag? 

Hovedansvarsområde i NFT vil være samfunnsfarmasi.

Ønsker et bredere publikum

Sara Bremer. Foto: Privat

Sara Bremer er utdannet cand.pharm. fra UiO (2004) og har en doktorgrad innen ­farmakologi og genteknologi. Hun jobber i dag som ­forsker ved Oslo universitets­sykehus, Rikshospitalet og har i tillegg en deltidsstilling som ­provisorfarmasøyt i apotek.

—  Som fagredaktør håper jeg å bidra til økt vitenskapelig publisering innen ­farmasifaglige områder, slik at forskningen blant farmasøyter i Norge blir tilgjengelig for et bredere publikum, sier hun.

Hovedansvarsområde i NFT vil være farmakologi.

Læringsprosess

Ida Rudberg. Foto: Privat

Ida Rudberg er utdannet cand.pharm. fra UiO (2003), og har doktorgrad i ­farmakologi fra Senter fra Psykofarmakologi ved ­Diakonhjemmet Sykehus (2010). Etter doktorgraden jobbet hun ett år ved ­bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, for så å flytte til Ålesund. Nå jobber Rudberg ved ­Sjukehusapoteket i Ålesund, både med ­klinisk farmasi og i publikumsavdelingen. 

— Som fagredaktør ser jeg frem til å bidra til kunnskapsformidling via NFT. I ­tillegg til faglig kvalitet vil jeg vektlegge god ­formidlingsevne. Videre håper jeg å bidra til at flere farmasøyter publiserer i NFT, både for å sikre ­mang­foldet i tidsskriftets faginnhold, men også fordi ­publisering er en nyttig og lærerik prosess for forfatterne, påpeker hun.

Hovedansvarsområde i NFT vil være ­farmakologi og klinisk farmasi. 

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 31.)