Det melder selskapet i sin årsrapport for 2015.

Gjennomsnittlig har Felleskatalogen hatt over 380 000 unike brukere på sine nettsider hver måned. Tallene viser ifølge Felleskatalogen en 12 prosent økning fra 2014. Antallet besøk på siden nærmer seg også 1,2 millioner i måneden, noe som tilsvarer en 22 prosent økning fra året før.

Sterkt digital vekst

Samtidig viser statistikken at over en tredel av brukerne av den digitale legemiddelkatalogen nå finnes på smarttelefon eller nettbrett. Appen for helsepersonell har blitt lastet ned henholdvis 22 100 ganger for iOs-systemet og 24 800 ganger for Android.

En Windows-app for helsepersonell forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

— Det er ganske spennende. Vi var tidlig ute med å tilpasse nettsiden vår til mobil og nettbrett, fordi vi tidlig så at det ville gå den veien, så at det var en viktig inngangsvinkel for å få folk til å bruke nettsiden, forteller administrerende direktør i Felleskatalogen, Bente By Jansen, til Farmatid.

Har planlagt bra

Den digitale veksten kommer på et beleilig tidspunkt for selskapet, som gjennom 2015 også jobbet med planleggingen av en utfasing av papirutgaven av Felleskatalogen. Selve utfasingen vil begynne fra 2017-utgaven og utover. Fra da av må også alle betale for papirutgaven av katalogen, bortsett fra sykehusene, som vil få tilsendt 25 prosent færre kataloger.

— Vi har hatt en god digital vekst fra 2010, og har investert mye på det teknologiske, spesielt på ulike apper. Vi har også jobbet omye med inkrementel oppdatering, og ser at det er viktig å ha det. Det skjer også endringer på nettsidene med nytt design og funksjonsalitet. Men vi har helt klart hatt mest fokus på apper de siste seks årene, sier Jansen.

— Riktig strategi

Hun mener måten de har drevet digital utvikling, men fortsatt beholdt papirutgaven til nå, har vært en riktig strategi.

— I Sverige har de ikke hatt noen egen offline-app, men de jobber med det nå. Det har vi hatt siden 2010. Så vi er tidlig ute i forhold til Danmark og Sverige, som kuttet sine bøker før de fikk apper. Ved å gjøre det slik vi har gjort det,  har gitt brukerne en mulighet til å komme over på digitale flater før vi kutter boken, sier Jansen til Farmatid.

Selv om utfasingen av papirutgaven ikke begynner før til 2017-utgaven, har Felleskatalogen blant annet gjennom innføring av aktiv bestilling av papirkatalogen i 2010 vært frampå.

— Før dette ble den sendt ut til alle leger og farmasøyter, men etter innføring av aktiv bestilling ble opplaget redusert betydelig. Reduserte kostnader forbundet med trykk/distribusjon ga oss muligheten til å øke investering i den digitale utviklingen fra 2010. Sånn sett kan man si at vi allerede i 2010 var i gang med å planlegge en fremtidig utfasing av papirkatalogen, forteller den administrerende direktøren til Farmatid.