Disse Helfo-kontorene legges ned:

 • Oslo (65)
 • Bergen (10)
 • Kristiansand (11)
 • Voss (14)
 • Eidsvoll (13)
 • Kongsberg (7)
 • Risør (3)
 • Harstad (4)
 • Gloppen (4)
 • Vågå (3)
 • Verdal (3)
 • Nærøy (2)
 • Lenvik (1)
 • Beiarn (5)
 • Orkdal (11)
 • Brumunddal (10)

(Tallet viser antall ansatte per 1.april.)

En rekke Helfo-kontor i hele landet blir nedlagt, og minst fem farmasøyter vil bli påvirket av beslutningen.

 

— Vi har ingen full oversikt ennå. Det vi vet, er at det sitter fem Farmaceutene-organiserte farmasøyter ved fire av Helfo-kontorene som nå legges ned eller skal legges ned: To ved Oslo-kontoret, én ved Brumundal-kontoret, én ved Orkdal-kontoret og én på fjernarbeidsplass på Meløy, forteller Kirsten Austad, som er hovedtillitsvalgt (HTV) for Helfo-farmasøyter organisert i Farmaceutene.

Bakgrunnen for omorganiseringen er håpet om at man med målrettede IKT-investeringer og endret kontorstruktur kan redusere antall årsverk i Helfo over fem år med omtrent 100, fra dagens 550 ansatte til cirka 450.

Austad forteller at man nå jobber med hvordan man skal fordele arbeidsoppgavene.

— Kriteriene for den fordelingen peker i retning av å samle miljøene mer, og det kan føre til en mulighet for at for eksempel behandling av legemiddelsøknader blir samlet. Det kan også bety at flere av farmasøytene blir samlet samme sted, sier hun.

Regjeringen har for øvrig bestemt at kontorene i Brumunddal og Orkdal videreføres i en omstillingsperiode på inntil fire år.

Det er besluttet at Helfos fremtidige kontorstruktur skal bestå av kontorene Mo i Rana, Ørsta, Sola, Fredrikstad og Tønsberg, og at kontoret i Kirkenes skal videreføres.

Ifølge Austad vil alle Helfo-ansatte  få tilbud om å følge oppgaven sin til det stedet oppgavene skal løses.

— Det vil si at vi ikke snakker om nedbemanningen i denne omgangen. Så alle beholder jobbene sine, så sant de er villige til å flytte på seg. Men i praksis vil kun et mindretall flytte, for de fleste har jo forpliktelser og familie der de bor i dag, understreker hun.

Den hovedtillitsvalgte farmasøyten forteller videre at det har vært uttalt at ingen lokalkontor skal legges ned før september 2019.

— Hvordan har dere som fagforeningsorganiserte jobbet med denne saken?

— Jeg som HTV har snakket med noen av de direkte berørte, uten å ha hatt noe tett oppfølging foreløpig.

Farmasøytklubben i Helfo ønsker nå å ha et medlemsmøte om dette i mai i Tønsberg.

— Der vil vi blant annet diskutere rettigheter og plikter ved omstilling, i tillegg til å snakke om lønnsforhandlinger. Det er fordi vi fortsatt ikke vet om flere farmasøyter vil rammes av denne omstillingen, forklarer HTV-en, som legger til:
Farmaceutene i staten er en del av akademikersamarbeidet, og at vi har vært representert inn i prosessen rundt endring av kontorstruktur gjennom Akademikersamarbeidets hovedtillitsvalgte.