Farmasiet lanserte tidlig i desember en reklamefilm som viser en kunde på et fysisk apotek som spør etter et intimprodukt. Den ansatte «Solveig» i apoteket roper ut hva kunden skal ha, og kunden blir åpenbart flau. Det vises deretter hvordan kunden bestiller produktet på nett.

Reklamen fikk flere til å reagere.

—  Denne reklamen fremstiller apotekansatte så misvisende og tramper på vår yrkesstolthet at det måtte vi adressere, sa leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, som i en pressemelding gikk ut mot reklamen sammen med leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad.

LES OGSÅ: Farmasiet fremstiller apotekansatte som ufyselige og ufølsomme

Flere har møtt «Solveig» i apotek

I etterkant har det kommet kommentarer i kommentarfeltet på Dagbladets facebooksider og i andre kanaler hvor folk beskriver egne og liknende situasjoner fra apotek. De skriver blant annet: 

«Men denne fra apoteket kunne faktisk vært fra virkeligheten. For en del år siden, på et apotek står hun bak disken, og roper navn til vedk. kunde, at nå var nevnte kundens navn......medisiner klare til henting.» 

«Jeg har faktisk opplevd apotekansatte som var svært lite diskrete, så dette skjer jo faktisk.»

«For meg var den en lettelse, endelig satte noen fingeren på slike opplevelser som jeg har hatt og som har fått meg vekk fra fysiske apotek om ikke det gjelder plaster eller myggmiddel. Jeg har opplevd å bli skarpt tilrettevist av apotekansatte at det jeg ville ha behandlet med diskresjon "var da ikke så farlig, jeg måtte ikke være så nærtagende".»

Én "Solveig" er én for mye

Antallet kommentarer vi har sett kan telles på to hender, og Facebooks kommentarfelt har nok ikke det mest representative utvalget. Det er vanskelig å si hvor ofte det skjer, men det er tydelig at det finnes apotekkunder som kjenner seg igjen i reklamen fra Farmasiet og mener «Solveig» gir et riktig bilde av apotekansatte. 

Det synes leder i Farmaceutene, Urd Andestad, er synd. 

— I slike saker som dette er ett tilfelle ett for mye, sier hun.

Hun mener det ikke er grunn til å tro at dette er utbredt oppførsel hos apotekfarmasøyter eller apotekteknikere. Hun viser blant annet til Kantars meningsmålinger hvor apotekkundene gir apotekansatte høyest tillitsscore år etter år. Samtidig mener hun det er viktig å ikke blåse av slik kritikk. 

— Som profesjonsforening jobber vi kontinuerlig for høy etisk standard blant farmasøyter. Farmasøyter må være bevisste på hvordan vi utøver yrket vårt, og Farmaceutene skal bidra til at listen legges høyt.

Soleklart brudd på taushetsplikt

Jurist og assisterende forhandlingssjef i Farmaceutene, Mathias Calmeyer Østvold, forklarer at helsepersonell etter helsepersonelloven paragraf 21 har en plikt til å ikke dele helseopplysninger, men også en plikt til å hindre at helseopplysninger kommer på avveie. 

— Det «Solveig» i reklamen gjør, er et soleklart brudd på regelen om taushetsplikt, sier han.

Østvold legger til at arbeidsgiver har ansvar for å sikre at ansatte har mulighet til å ivareta taushetsplikten, blant annet ved å ha lokaler som er tilrettelagt for det, men det endrer ikke ansvaret til helsepersonellet. 

— Man kan ikke unnskylde seg med at det er så lytt i lokalet, sier han. 

Fra advarsel til fengsel

— Hva kan konsekvensene være hvis noen bryter taushetsplikten på den måten?

— Tilsynsmyndighetene, Helsetilsynet, har flere muligheter. Det avhenger helt av alvoret i bruddet. Det kan være alt fra en advarsel til at man får tilbakekalt autorisasjonen, og helt til at man kan bli bøter eller fengsel for det, sier Østvold og legger til at i «Solveig» sin situasjon ville nok en tydelig advarsel være den mest sannsynlige sanksjonen, men hvis det er gjentakende vil sanksjonene bli mer seriøse. 

Helsepersonell har plikt til å melde fra

— Hva skal en farmasøyt gjøre hvis en kollega oppfører seg som Solveig?

— Som helsepersonell har en plikt til å melde ifra om slike brudd, sier Østvold. 

Han påpeker at slike handlinger ikke bare påvirker kunden som blir utsatt for helsepersonellbruddet eller helsepersonellet som utfører bruddet. Det kan være med på å forringe tilliten til helsepersonell som gruppe.

— Derfor er det viktig at man tar tak i det.

 Alle brudd bør minimum registreres i interne avvikssystemer for å dokumentere eventuelle mønstre og avdekke ukultur. 

— Men ved alvorlige brudd har man plikt til å melde direkte til Helsetilsynet, understreker Østvold og legger til at meldeplikten ikke nødvendigvis er oppfylt ved å varsle internt hvis det stopper der og ikke blir tatt tak i.

— Da har du brutt din meldeplikt. ​​​​​​​