Tekst: Ingrid Moen Rotvik

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at dagligvarehandelens andel av markedet med reseptfrie legemidler øker. Butikker, kiosker og bensinstasjoner har nå 37% av markedet, mot 31% for tilsvarende periode i fjor.

Mest opptatt av paracetomol
Samtidig mottar Giftinformasjonen stadig flere henvendelser om forgiftninger av smertestillende legemidler.

— Når det gjelder smertestillende, er vi mest opptatt av paracetamol på grunn av faren for selvmord og selvskading, uttaler seksjonssjef Berit Muan ved Giftinformasjonen til Dagens Medisin. En pakke av den størrelse man får kjøpt i Norge kan være nok til å gi fatale skadevirkninger.

Muan forteller at de også følger med på ibuprofen, men totalforbruket av dette er ikke så stort. Ibuprofen brukes heller ikke i samme omfang til selvskading og selvmord.

Alarmerende økning
Siden 2004 har dagligvarebransjen solgt et utvalg av reseptfrie legemidler, blant annet paracetamol og ibuprofen. I 2004 fikk Giftinformasjonen 636 henvendelser om paracetamol, hvorav 219 alvorlige, og økningen var på 30% i forhold til året før. I 2005 hadde tallet på paracetamol-henvendelser økt til 712, hvorav 254 alvorlige.

— De henvendelser vi har karakterisert som alvorlige, dreier seg om fare for alvorlig leverskade dersom pasienten ikke kommer i behandling. De fleste tilfellene er selvforskyldt, det vil si at de fleste voksne gjør dette med hensikt, opplyser Muan.

Bør følges av rådgivning
— Vi har hele tiden ment at salget av legemidler i Norge skal følges av råd fra helsepersonell. Jeg mener det er betenkelig at salget i dagligvarehandelen stadig øker, noe som vil si at flere som kjøper legemidler i dag, gjør det uten at de har mulighet til å få veiledning om produktet, meddeler leder av Norges Farmaceutiske Forening Anne Markestad.

(Publisert i NFT nr. 1/2007 side 8.)