Statens legemiddelverk har fulgt opp forslaget som var på høring tidligere i år og endringene innebærer blant annet at allergimedisiner, syrehemmende legemidler samt hydrokortisonkremer og -salver kan selges utenom apotekene fra 1. januar.
Fenazon-koffein tas samtidig ut av basissortimentet sammen med slimhinneavsvellende nesedråper godkjent til barn under 1 år.
— Dette er legemidler som i lang tid er solgt reseptfritt på apotek og det anses at risikoen for feilbruk og uventede eller alvorlige bivirkninger av disse er liten, sier overlege Steinar Madsen ved avdeling for legemiddelbruk ved Statens legemiddelverk.
— Jeg vil presisere at dette er en ordning gjort med tanke på at kundene vet hva de skal ha og ved akutte behov utenom apotekenes åpningstider, sier han.
— Dersom man får høysnue eller rennende øyne i pollensesongen kjenner kundene til sin egen reaksjon og vet at det hjelper med allergimedisiner. Da kan man få behandling før apoteket åpner og slik lindre plagene raskere, påpeker Madsen.

Kontakt apotek eller lege for informasjon

— Oppstår det spørsmål i forbindelse ved bruk av reseptfrie medisiner er det viktig at kundene oppsøker apotek for å få rådgivning. Butikkene har ikke lov å gi noe informasjon om legemidler. De apotekansatte må derfor være klar over at de kan få slike henvendelser.
— Pasienter som har hyppig behov for reseptfrie legemidler bør kontakte lege for undersøkelse og videre behandling. Dette er ikke en ordning som skal brukes for langtidsbehandling av seg selv, sier avdelingsoverlegen.
— For apotekøkonomien har disse endringene beskjeden innvirkning. Vi har regnet på det, og reduksjonen i apotekenes bruttoavanse som forslaget vil medføre vil trolig være på mellom 6 og 20 millioner kroner.
Samlet bruttoavanse for apotekene for salg av reseptfrie legemidler var cirka 479 millioner i 2006.
— Foreløpig har vi ikke tatt stilling til forslaget om nødprevensjon skal taes inn i LUA-ordningen, men dette kommer vi tilbake til, sier Steinar Madsen.